Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 1. Zaloguj się
 2. Mapa serwisu
 3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Nowa Rada Diecezji wybrana

Nowa Rada Diecezji wybrana

8

Nowa Rada Diecezji wybrana!

XXV Zjazd Diecezji Wschodniej obradujący w dniach 19-20 maja 2011 w Warszawie powołał nową Radę Diecezji w składzie:

 1. Przewodniczący – pastor Mirosław Karauda
 2. Sekretarza – pastor Zbigniew Makarewicz
 3. Skarbnik – pastor Grzegorz Korczyc
 4. Senior Okręgu Mazowieckiego (powoła go Rada Diecezji)
 5. Senior Okręgu Łódzkiego (powoła go Rada Diecezji)
 6. Senior Okręgu Lubelskiego (powoła go Rada Diecezji)
 7. Senior Okręgu Podlaskiego (powoła go Rada Diecezji)
 8. Senior Okręgu Warmińsko-Mazurskiego (powoła go Rada Diecezji)
 9. Radny – Krzysztof Matła (Okręg Mazowiecki)
 10. Radny – Krzysztof Romanowski (Okręg Mazowiecki)
 11. Radny – Jarosław Karolewski (Okręg Łódzki)
 12. Radny – Seweryn Pasikowski (Okręg Łódzki)
 13. Radna – Alina Ciupa (Okręg Lubelski)
 14. Radny – Sylwester Choma (Okręg Lubelski)
 15. Radny – Dariusz Pawluczuk (Okręg Podlaski)
 16. Radna – Elżbieta Kozłowska-Krzynówek (Okręg Warmińsko-Mazurski)
 17. Radny – Kajetan Rzeziński (Okręg Warmińsko-Mazurski)

Wcześniej delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności diecezji w minionej kadencji, zapoznali się ze stanem finansów oraz opinią audytora Generalnej Konferencji. Zjazd wprowadził kilka istotnych zmian w Statucie Diecezji. Był to czas nie tylko wytężonych obrad, ale także szczególne zgromadzenie duchowe. Znaleziono czas na modlitwę, pieśni, rozważanie Słowa Bożego. Głównym mówcą Zjazdu był pastor Raafat Kamal, gość z Anglii. Uwieńczeniem sesji było uroczyste nabożeństwo dziękczynne, które odbyło się w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej 68/70. Zwierzchnik Kościoła w Polsce, pastor Paweł Lazar przedstawił zebranym nowo powołaną Radę Diecezji. Przewodniczący Diecezji, pastor Mirosław Karauda podziękował pastorowi Jarosławowi Dzięgielewskiemu i jego małżonce Ewie, za wieloletnią ofiarną służbę dla rzecz Kościoła. Przepiękna, różnorodna chrześcijańska muzyka dodała nabożeństwu niezwykłej głębi i doniosłości, a rozważania biblijne przekazane przez pastora Raafata Kamala, Pawła Lazara, Mirosława Karaudę i Zbigniewa Makarewicza akcentowały doniosłą rolę powołania każdego wierzącego człowieka do zwiastowania Bożej chwały oraz przeżywania szczególnej bliskości Stwórcy. Być blisko Najwyższego to przywilej i gwarancja zwycięstwa. „Powstań, zajaśniej!” (Iz 60:1) – przewodnie hasło Zjazdu na trwałe zapisało się w sercach zgromadzonych na nabożeństwie wyznawców Kościoła Adwentystycznego w Polsce. Wierzymy, że Dobry Bóg nadal będzie wspierał i błogosławił nasze marzenia i plany, darząc nas mądrością i mocą niezbędną do bycia światłością świata…

Obszerna relacja ze Zjazdu Diecezji Wschodniej znajduje się na stronie stołecznego Zboru Adwentystycznego www.adwentysci.waw.pl

 

Fotografie ze Zjazdu publikujemy za zgodą autora, redaktora Jana Kota.

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11