Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Zjazd Okręgu Podlaskiego

Zjazd Okręgu Podlaskiego

IMG_0633Sobotnie przedpołudnie, 11 czerwca 2011 Bielsk Podlaski – grupa odświętnie ubranych wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego gromadzi się domu modlitwy przy ul. Bolesława Prusa 2.

Uroczyste nabożeństwo tego dnia jednoczy przedstawicieli zborów i grup tzw. Okręgu Podlaskiego z Hajnówki, Krasnej Wsi, Suwałk, Białegostoku i oczywiście Bielska. Zjawili się także reprezentanci ze zborów adwentystycznych położnych na terenie pobliskiego Okręgu Mazowieckiego.

Nabożeństwo rozpoczęto pieśnią i słowami Psalmu 85. Następnie wysłuchano płomiennego wystąpienia br. Marka Ruska, który dzielił się z obecnymi doświadczeniami z działalności ewangelizacyjnej. Podkreślił, jak ważne są kształtowane przez Biblię marzenia, chrześcijańska wrażliwość i gotowość do służby, która jest jednym z praktycznych sposobów wyrażania naszej czci i uwielbienia Bogu. Rozważanie lekcji Szkoły Sobotniej poprowadził przy aktywnym wsparciu wyznawców Kościoła br. Paweł Pawluczuk.

Istotny wkład w program nabożeństwa miały dzieci i młodzież. Pieśni, utwory instrumentalne, występy solowe i zespołowe, scenki teatralne i deklamacje ukazały, jak wielki potencjał tkwi w młodym pokoleniu. Szczególne wrażenie na zgromadzonych wywarło przedstawienie pt. „Dziesięć Panien” oparte na jednej z przypowieści Chrystusa (Mt 25:1-12).

Głównym kaznodzieją Zjazdu był pastor Paweł Lazar, przewodniczący Kościoła adwentystycznego w Polsce. Skierował do zgromadzonych przesłanie na temat poświęcenia się dziełu Bożemu, zadając pytanie, jak bardzo cenimy sobie przywilej bycia cząstką Chrystusowego Kościoła, ile jesteśmy gotowi poświęcić, by nasze życie w każdym jego aspekcie wywyższało Stwórcę. Ważnym uzupełnieniem kazania była modlitwa pastorów i starszych zborów poświęcająca na nowo zbory i grupy Okręgu Podlaskiego opiece Bożej.

Pieśni zgromadzenia przeplatały się z utworami zespołu wokalnego „Emaus” pod dyrekcją Marka Ruska i kompozycjami br. Mirosława Ciupka. Po obiedzie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać dwóch krótkich rozważań biblijnych przygotowanych przez pastorów z Zarządu Diecezji Wschodniej: Grzegorza Korczyca i Zbigniewa Makarewicza.

Pastor Korczyc przed rozpoczęciem kazania przekazał pozdrowienia od przewodniczącego Diecezji Wschodniej, pastora Mirosława Karaudy, goszczącego tego dnia na nabożeństwie okręgowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tematem rozważania skarbnika Diecezji była potrzeba obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina, niezbędność Jego darów i wizji. Przed kolejnym kazaniem swój program przedstawili młodzi pionierzy działający w ramach Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie.

Marcin i Wojtek zachęcali do uczestnictwa w wakacyjnych obozach misyjnych i dzielili się doświadczeniami ze swojej służby. Pastor Zbigniew Makarewicz zachęcał zebranych do otwarcia się na Bożą wizję. Marzenia są pierwszym impulsem dla przyszłego działania, Kościół bez marzeń, to Kościół bez celu, Kościół pogrążony w samozadowoleniu i apatii – mówił sekretarz Diecezji Wschodniej.

Około godziny 16.00 duszpasterz Okręgu Podlaskiego, pastor Mariusz Zaborowski w kilku słowach podsumował ideę Zjazdu i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo pastora Makarewicza było ostatnim punktem programu tego podniosłego zgromadzenia.

 

 

P6110887 P6110906 P6110920 P6110946 P6110948 P6110958 P6110960 P6110962 P6110995 P6111010 P6111037 P6111063 P6111067 P6111076 P6111091