Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Zachęta do dobroczynności. Najmniejszy z braci moich w Łodzi

Zachęta do dobroczynności. Najmniejszy z braci moich w Łodzi

W sobotę, 12 listopada w Łodzi odbył się zjazd okręgowy z cyklu Najmniejszy z braci moich, zorganizowany przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh). Jego celem było zachęcić do dobroczynności oraz wesprzeć i zintegrować tych, którzy już pomagają osobom potrzebującym. 

W programie zorganizowanym w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi-Widzewie uczestniczyli m.in. pastor Mirosław Karauda, przewodniczący Diecezji Wschodniej; Piotr Nowacki, dyrektor ChSCh; Marcin Anielski, odpowiedzialny w ChSCh za koordynację projektu EXPO Zdrowie i profilaktykę uzależnień, a także Monika i Grzegorz Koperkiewiczowie, wolontariusze z Opola Lubelskiego.

Podczas dopołudniowego nabożeństwa kazaniem Słowa Bożego służył pastor Mirosław Karauda, który nawiązał do słów z 58. rozdziału Księgi Izajasza i nowotestamentowej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Podkreślał, że Bóg nie tyle pragnie od nas ofiar, co serca wypełnionego miłością do drugiego człowieka, co przekłada się m.in. na praktyczną pomoc bliźnim.

– Opowiadaliśmy doświadczenia z naszej pracy, podkreślając, że podstawową sprawą jest skupienie się na potrzebach ludzi i pomaganie im bezinteresownie, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. To otwiera serca i sprawia, że beneficjenci także pragną się dzielić, mimo że sami mają niewiele – mówi Monika Koperkiewicz, która wspólnie z Piotrem Nowackim wystąpiła w apelu ewangelizacyjnym.

W części popołudniowej, po agapie dyrektor ChSCh szerzej przedstawił zakres działań organizacji, która obecnie realizuje projekty w sześciu obszarach: pomoc dzieciom i młodzieży, pomoc osobom ubogim, pomoc osobom z niepełnosprawnością, pomoc rodzinie, pomoc seniorom, pomoc zdrowotna. Marcin Anielski opowiedział o EXPO Zdrowie współrealizowanym przez ChSCh oraz profilaktyce uzależnień, zaś Monika i Grzegorz Koperkiewiczowie – więcej o swojej pracy w filii, którą prowadzą we własnym domu.

„Jestem zbudowana doświadczeniami, które usłyszałam”, „Cieszę się, że takie spotkanie się odbyło”, „Bardzo podoba mi się ta działalność” – to opinie niektórych uczestników.

Dla tych, którzy nie byli w Łodzi, a chcieliby wziąć udział w podobnych spotkaniach, dobrą wiadomością z pewnością będzie to, że zjazdy okręgowe ChSCh, począwszy od październikowego spotkania w Gdańsku, odbywają się co miesiąc – za każdym razem w innym okręgu.    

– To był dopiero drugi zjazd okręgowy ChSCh – podsumowuje Piotr Nowacki – a wyraźnie widać, jak bardzo są one potrzebne. Dają możliwość dzielenia się doświadczeniami pomagania bliźnim, a także uczenia się wzajemnie, jak to robić mądrze: nie dać oszukać się osobom, które chcą wyłudzić pomoc, której tak naprawdę nie potrzebują, a z drugiej strony, jak nie przechodzić obojętnie obok tych, którzy rzeczywiście wymagają wsparcia. To też znakomity czas do krzewienia idei „filia ChSCh w moim domu” i to zarówno w przenośni – przez osobiste wspieranie lokalnej filii ChSCh czy też projektu ogólnopolskiego, jak i w rzeczywistości – przez prowadzenie działalności ChSCh w swoim domu.

Jak wskazują przykłady, skromność warunków, jakimi dysponujemy, wcale nie musi stanowić przeszkody do podjęcia działalności dobroczynnej. Jeśli również i ciebie poruszyła idea pomocy osobom potrzebującym, już teraz zaplanuj swój udział w kolejnym zjeździe.

Pamiętaj, aby przekazać 1% dla ChSCh (KRS 0000220518).

(aw) 

Najmniejszy_z_braci_moich_w_odzi_12.11.2011 Najmniejszy_z_braci_moich_w_odzi_12.11.2011_3

Najmniejszy_z_braci_moich_w_odzi_12.11.2011_4 Najmniejszy_z_braci_moich_w_odzi_12.11.2011_5

Najmniejszy_z_braci_moich_w_odzi_12.11.2011_6 Najmniejszy_z_braci_moich_w_odzi_12.11.2011_13