Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Bielsk Podlaski – poświęcenie Domu Modlitwy

Bielsk Podlaski – poświęcenie Domu Modlitwy

P4062774_320Sobota 6 kwietnia 2013 roku była szczególnie uroczystym dniem dla Zboru w Bielsku Podlaskim. Był to moment kulminacyjny starań o własny lokal – poświęcenie Domu Modlitwy. Błogosławienie i poświęcenie miało miejsce podczas drugiej części nabożeństwa.

Uroczystość prowadził senior okręgu podlaskiego pastor Mariusz Zaborowski, a dokonali tego przybyli goście z Zarządu Kościoła i Zarządu Diecezji. Był czas na słowo przewodniczącego diecezji pastora Mirosława Karaudy. Sekretarz zboru Anatol Litwinczuk przedstawił historię zboru, starszy zboru Dariusz Pawluczuk dziękował wszystkim, którzy okazywali życzliwość zborowi i przyczynili się do zaistnienia Domu Modlitwy. W krótkich słowach przemawiali goście przybyli na uroczystość: burmistrz Bielska Podlaskiego Eugeniusz Berezowiec wręczając albumy traktujące o mieście, oraz dwaj pastorzy Kościoła Chrystusowego – Konstanty Jakoniuk i Henryk Karasiewicz, okazujący naszemu Kościołowi do tej pory wielką przychylność i życzliwość. W ostatnich latach użyczali nam pomieszczenie na nabożeństwa. To w ich kościele od 2008 roku odbywają się nasze wiosenne zjazdy okręgowe, miały miejsce tam również nasze uroczystości chrztu i ślubu.

Kazaniem Słowa Bożego służy pastor Paweł Lazar przewodniczący Kościoła. Słowem i Psalmem 122 pastor Zbigniew Makarewicz, sekretarz diecezji, dokonuje wprowadzenia do Aktu Poświęcenia Domu Modlitwy. W uroczystej powadze, przy stojącym zgromadzeniu, Akt Poświęcenia odczytuje pastor Grzegorz Korczyc skarbnik diecezji, a pastor Mirosław Karauda modli się modlitwą poświęcającą. Nabożeństwo poświęcające kończy błogosławieństwo Aaronowe prowadzone przez pastora Pawła Lazara przy udziale wszystkich ordynowanych pastorów. O oprawę uroczystości zadbali dorośli i młodzież ze zborów w Bielsku Podlaskim i Krasnej Wsi: śpiewając pieśni w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim, wykonując także utwory na akordeonie i wiolonczelach. Na nasze zaproszenie odpowiedziała Telewizja Polska Oddział Białystok, relacjonując uroczystość w głównym wydaniu Obiektywu. Relacja była obszerna i zawierająca wiele informacji o uroczystości poświęcenia Domu Modlitwy, a także dotyczących życia i działalności Kościoła na Podlasiu.

Wspomniane zbory przygotowały Agape. Po południu był czas na rozważanie Słowa Bożego, które skierował do nas pastor Grzegorz Korczyc. Śpiewaliśmy pieśni, słuchaliśmy wspomnień i dziękczynienia wyznawców miejscowego zboru – braterstwa Eugenii i Aleksandra Pachwicewiczów, siostry Ireny Trojańczuk i brata Dariusza Pawluczuka.

Tą drogą, zbór w Bielsku Podlaskim, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia w tym mieście naszego Domu Modlitwy. W szczególny sposób Radzie i Zarządowi Diecezji Wschodniej wspierającym inicjatywę i doprowadzającym do jej sfinalizowania oraz wszystkim ofiarodawcom składającym dary trzynastej soboty na Bielsk Podlaski. Ciekawą inicjatywę podjął brat Stefan Chursa. Produkował i sprzedawał olej lniany tłoczony na zimno, przeznaczając połowę kwoty od każdej sprzedanej butelki na Dom Modlitwy. Z tej akcji brata Stefana wpłynęło 3 800 zł. Podkreślić należy pełne poświęcenia zaangażowanie całego zboru w pracach przygotowujących zakupiony budynek do pełnienia funkcji Domu Modlitwy.

Przede wszystkim dziękujemy naszemu Bogu wierząc, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa.

Ewa Zaborowska

  Historia zboru w Bielsku Podlaskim (pdf)

P4062788_650