Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 1. Zaloguj się
 2. Mapa serwisu
 3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Powołano nową Radę Kościoła

Powołano nową Radę Kościoła

Jar.Dz_300

W czwartek 30 maja 2013 roku, podczas odbywającego się w Podkowie Leśnej XXI Zwyczajnego Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, powołano nowego Przewodniczącego Kościoła w osobie pastora Jarosława Dzięgielewskiego. Pastor Jarosław Dzięgielewski służbę duszpasterską rozpoczął 27 lat temu w zborze Warszawa-Centrum. W 1994 roku został wybrany na sekretarza-skarbnika Diecezji Zachodniej. Następnie, w latach 2000-2003 pełnił funkcję seniora Okręgu Pomorskiego. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Wschodniej (2003-2011) oraz Przewodniczący Diecezji Południowej (od 2011 roku). W piątek delegaci dokonali wyboru Sekretarza i Skarbnika Kościoła. Sekretarzem Kościoła został pastor Marek Rakowski, a skarbnikiem - pastor Maksymilian Szklorz. Obaj pełnili  te funkcje również podczas kończącej się kadencji Zarządu Kościoła. Podczas sesji Zjazdu powołano także nową Radę Kościoła, którą obok wymienionych wyżej pastorów tworzyć będą:

 • pastor Mirosław Karauda (przewodniczący Diecezji Wschodniej)

 • pastor Ryszard Jankowski (przewodniczący Diecezji Zachodniej)

 • przewodniczący Diecezji Południowej (którego w najbliższym czasie powoła Rada Diecezji Południowej)

 • Anna Słonecka-Polok (przedstawiciel instytucji kościelnych, rektor WSTH)

 • pastor Mariusz Sobkowiak (przedstawiciel grona kaznodziejskiego)

 

RADNI NIEZATRUDNIENI W KOŚCIELE:

 • Barbara Świder (radna z ramienia Diecezji Wschodniej)

 • Robert Sierakowski (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)

 • Włodzimierz Tarasiuk (radny z ramienia Diecezji Wschodniej)

 • Daniel Kania (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)

 • Marek Chełmiński (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)

 • Marian Cała (radny z ramienia Diecezji Zachodniej)

 • Andrzej Gorzkowicz (radny z ramienia Diecezji Południowej)

 • Dariusz Głowacki (radny z ramienia Diecezji Południowej)

 • Marzena Gierak (radna z ramienia Diecezji Południowej)

 • Zofia Włodarczyk (przedstawiciel TED)

 

Wszystkim członkom nowej Rady Kościoła życzymy wielu łask i błogosławieństw Bożych oraz satysfakcji z wykonywanej służby – w imieniu Zarządu Diecezji Wschodniej pastor Zbigniew Makarewicz