Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Do Zborów i Grup Diecezji Wschodniej

Do Zborów i Grup Diecezji Wschodniej

Przesłanie od Przewodniczącego Diecezji Wschodniej:

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, droga młodzieży i dzieci, drodzy przyjaciele.

Powołanie do służby w Bożym Dziele w Diecezji Wschodniej jest dla mnie ogromnym przywilejem połączonym z poczuciem odpowiedzialności i pobożnego drżenia przed Panem, aby służba ta pełniona była zawsze godnie oraz w szczerym poświęceniu dla Jego chwały, i dla duchowego ubogacenia bliźnich. Pragnę bowiem, „abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was, to znaczy, aby doznać wśród was pociechy, przez obopólną wiarę, waszą i moją" (Rzym. 1,11,12). Czas, w którym żyjemy jest bowiem bardzo poważny: proroctwa wypełniają się, trwa wielki Dzień Pojednania, Duch Święty działa coraz potężniej, a wyczekiwany powrót naszego Zbawiciela przybliża się. Gdzie znajdujemy się w naszym doświadczeniu z Bogiem, w naszej wędrówce z Nim jako Zbory i Grupy Diecezji Wschodniej, ale również w naszym osobistym, rodzinnym życiu? Jak wyraźnie dostrzegamy cel, do którego zmierzamy i z jaką determinacją dbamy, by każdego dnia sprawiedliwość Chrystusa okrywała nasze serca, by Duch Święty miał do nas nieograniczony dostęp dokonując w nas Swoich zmian, oraz byśmy w Jego mocy służyli Bogu i ludziom? Bóg prowadzi i doprowadzi do celu każdego bezgranicznie ufającego Mu.

Pragnę gorąco, abyśmy czas, który przed nami przeżyli „z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego" (Rzym. 15,29). Aby tak właśnie było, proszę was, drodzy, byśmy każdego dnia jednoczyli nasze serca z Jezusem Chrystusem poprzez Jego Słowo i myśli, które dają prawdziwe ożywienie prowadzące do reformacji w życiu osobistym oraz Kościoła. Również proszę Was „przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych (...) do Boga" (Rzym. 15,30). Módlmy się o siebie wzajemnie, oraz o tych, których pragnęlibyśmy widzieć w Bożym Kościele, a także za potężnym rozwojem dzieła ewangelii na terenach naszej Diecezji. Zjednoczmy również nasze serca w misji, w czynnym zaangażowaniu . Świadczmy o Chrystusie każdego dnia, w naszej postawie i słowach, które wniosą zbawienie w pragnące dusze. 

Drodzy, wszystkim Wam, „(...) umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa" (Rzym. 1,7). 

Przewodniczący Diecezji Wschodniej

pastor Piotr Stachurski

  Zobacz oryginalny dokument (pdf)