Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Ewangelizacja namiotowa w Suwałkach

Ewangelizacja namiotowa w Suwałkach

W dniach od 14 do 21 sierpnia 2016r. w Suwałkach odbył się program, który Diecezja Wschodnia realizowała już dwukrotnie w Giżycku w latach 2013-2014. Ewangelizacja namiotowa, bo takiej nazwy umownie używamy w odniesieniu do prowadzonych bloków programowych w namiocie rozstawionym w mieście, obejmowała działania realizowane pod jednym hasłem „Życie ma sens”. W ramach tego cyklu prowadziliśmy programy skierowane do osób zainteresowanych zdrowiem fizycznych, psychicznym i duchowym. Uczestnicy przez 8 dni mieli możliwość wziąć udział w wystawie Expo Zdrowie, wysłuchać wykładów z zakresu zdrowego stylu życia prowadzonych przez: Beatę Śleszyńska, lekarza Włodzimierza Tarasiuka i pastora Piotra Stachurskiego, a także wysłuchać wykładów biblijnych prowadzonych przez pastora Grzegorza Korczyca. Każdego dnia podczas koncertów muzyki chrześcijańskiej oraz w trakcie programu wieczornego mogliśmy wysłuchać wielu wspaniałych utworów muzycznych wykonywanych przez: Dorothy Porawski-Orzechowską, Grażynę Szambelan, pastora Mirosława Karaudę wraz z synem Łukaszem, Andżelikę Walkiewicz i Julię Stachurską. W pomieszczeniach pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego kurs odwykowy dla palaczy tytoniu prowadzili pastorzy: Mieczysław Tarasiuk i Tomasz Żelazko.
Byliśmy pod wrażeniem przychylności mieszkańców, którzy jeszcze przed rozpoczęciem programu z wielkim zainteresowaniem obserwowali rozstawiony namiot w centralnym parku miasta i podejmowali rozmowę pytając o program. Odrywaliśmy się od naszych zajęć, by podjąć z nimi rozmowę i zaprosić do uczestnictwa, a następnie dziękowaliśmy Bogu za kolejki, które ustawiały się przed wystawą Expo Zdrowie.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy nabożeństwem, podsumowaniem dnia poprzedniego połączonym z dzieleniem się doświadczeniami. Przedpołudnie wypełnione było różnego rodzaju działaniami ewangelizacyjnymi: rozdawanie gazetek, odwiedziny w domach, czy chociażby reklama programu na ulicy z użyciem głośnika itp. Jednak najważniejszą częścią dnia był program rozpoczynający się wczesnym popołudniem wystawą Expo Zdrowie, po którym miał miejsce wykład zdrowotny, a następnie biblijny. W piątki, soboty i niedziele odbyły się wspomniane koncerty. W sumie było zaangażowanych ponad 30 osób: pastorów, ewangelistów, prelegentów, muzyków, sióstr i braci. Dziękujemy Panu Bogu za szczere oddanie, zaangażowanie i miłość wszystkich, którzy pomagali w realizacji wszelkich działań.
Pomimo codziennie padającego deszczu i czasem naprawdę zimnych wieczorów wszyscy zachowali pogodę ducha i radość służby a odwiedzjący namiot podczas różnych programów mieszkańcy Suwałk niejednokrotnie wyrażali słowa wdzięczności za odczuwany spokój, szczere zainteresowanie czy duchowe ciepło, którego doświadczali. Ponad 300 osób wzięło udział w wystawie Expo Zdrowie. W wykładach dotyczących zdrowia zazwyczaj brało udział  od kilkunastu do ok. 30 osób, natomiast w wykładach o tematyce biblijnej choć w pierwszych dniach grupa zainteresowanych nie przekraczała 10 osób, to w ostatnich dniach cieszyliśmy się, że w wykładach Słowa Bożego bierze udział ok. 20 osób z zewnątrz. Dziękujemy Zbawcy za bardzo dużo duchowych rozmów z ludźmi i za to, że wielu odebrało słowa zachęty do zmian w swoim życiu.
Inicjatorem programu była Diecezja Wschodnia wybierając najpierw Giżycko, a w tym roku Suwałki jako miejsca, które wymagają tego rodzaju misyjnego wsparcia. Chcielibyśmy, aby takie działania były kontynuowane w kolejnych latach, z tego powodu zainwestowaliśmy w namiot, zakupiliśmy sprzęt, by w takiej formie opowiadać o Bogu i Jego błogosławieństwach.
Jesteśmy wdzięczni za przychylność władz miasta, które uznały nasz program za „użyteczny społecznie” i udostępniły nam miejsce pod namiot ustalając kwotę 1 grosz za 1 m2 dziennie, a to przełożyło się na kwotę 24 zł. za cały okres użytkowania.  Na każdym etapie nasze działania spotykały się z wielkim zrozumieniem i pomocą w ich realizacji.
Szczególnie chcemy podziękować Panu Bogu za fantastyczny czas Jego działania podczas ewangelizacji namiotowej w Suwałkach, pokładając ufność, że przyniesie to „dobry owoc” i chwałę Bogu.
G.Korczyc (fot. G.Korczyc)

 

nam250W dniach od 14 do 21 sierpnia 2016r. w Suwałkach odbył się program, który Diecezja Wschodnia realizowała już dwukrotnie w Giżycku w latach 2013-2014. Ewangelizacja namiotowa, bo takiej nazwy umownie używamy w odniesieniu do prowadzonych bloków programowych w namiocie rozstawionym w mieście, obejmowała działania realizowane pod jednym hasłem „Życie ma sens”. W ramach tego cyklu prowadziliśmy programy skierowane do osób zainteresowanych zdrowiem fizycznych, psychicznym i duchowym. Uczestnicy przez 8 dni mieli możliwość wziąć udział w wystawie Expo Zdrowie, wysłuchać wykładów z zakresu zdrowego stylu życia prowadzonych przez: Beatę Śleszyńska, lekarza Włodzimierza Tarasiuka i pastora Piotra Stachurskiego, a także wysłuchać wykładów biblijnych prowadzonych przez pastora Grzegorza Korczyca. Każdego dnia podczas koncertów muzyki chrześcijańskiej oraz w trakcie programu wieczornego mogliśmy wysłuchać wielu wspaniałych utworów muzycznych wykonywanych przez: Dorothy Porawski-Orzechowską, Grażynę Szambelan, pastora Mirosława Karaudę wraz z synem Łukaszem, Andżelikę Walkiewicz i Julię Stachurską. W pomieszczeniach pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego kurs odwykowy dla palaczy tytoniu prowadzili pastorzy: Mieczysław Tarasiuk i Tomasz Żelazko.

Byliśmy pod wrażeniem przychylności mieszkańców, którzy jeszcze przed rozpoczęciem programu z wielkim zainteresowaniem obserwowali rozstawiony namiot w centralnym parku miasta i podejmowali rozmowę pytając o program. Odrywaliśmy się od naszych zajęć, by podjąć z nimi rozmowę i zaprosić do uczestnictwa, a następnie dziękowaliśmy Bogu za kolejki, które ustawiały się przed wystawą Expo Zdrowie. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy nabożeństwem, podsumowaniem dnia poprzedniego połączonym z dzieleniem się doświadczeniami. Przedpołudnie wypełnione było różnego rodzaju działaniami ewangelizacyjnymi: rozdawanie gazetek, odwiedziny w domach, czy chociażby reklama programu na ulicy z użyciem głośnika itp. Jednak najważniejszą częścią dnia był program rozpoczynający się wczesnym popołudniem wystawą Expo Zdrowie, po którym miał miejsce wykład zdrowotny, a następnie biblijny. W piątki, soboty i niedziele odbyły się wspomniane koncerty. W sumie było zaangażowanych ponad 30 osób: pastorów, ewangelistów, prelegentów, muzyków, sióstr i braci. Dziękujemy Panu Bogu za szczere oddanie, zaangażowanie i miłość wszystkich, którzy pomagali w realizacji wszelkich działań.  

Pomimo codziennie padającego deszczu i czasem naprawdę zimnych wieczorów wszyscy zachowali pogodę ducha i radość służby a odwiedzjący namiot podczas różnych programów mieszkańcy Suwałk niejednokrotnie wyrażali słowa wdzięczności za odczuwany spokój, szczere zainteresowanie czy duchowe ciepło, którego doświadczali. Ponad 300 osób wzięło udział w wystawie Expo Zdrowie. W wykładach dotyczących zdrowia zazwyczaj brało udział  od kilkunastu do ok. 30 osób, natomiast w wykładach o tematyce biblijnej choć w pierwszych dniach grupa zainteresowanych nie przekraczała 10 osób, to w ostatnich dniach cieszyliśmy się, że w wykładach Słowa Bożego bierze udział ok. 20 osób z zewnątrz. Dziękujemy Zbawcy za bardzo dużo duchowych rozmów z ludźmi i za to, że wielu odebrało słowa zachęty do zmian w swoim życiu.

Inicjatorem programu była Diecezja Wschodnia wybierając najpierw Giżycko, a w tym roku Suwałki jako miejsca, które wymagają tego rodzaju misyjnego wsparcia. Chcielibyśmy, aby takie działania były kontynuowane w kolejnych latach, z tego powodu zainwestowaliśmy w namiot, zakupiliśmy sprzęt, by w takiej formie opowiadać o Bogu i Jego błogosławieństwach.

Jesteśmy wdzięczni za przychylność władz miasta, które uznały nasz program za „użyteczny społecznie” i udostępniły nam miejsce pod namiot ustalając kwotę 1 grosz za 1 m2 dziennie, a to przełożyło się na kwotę 24 zł. za cały okres użytkowania.  Na każdym etapie nasze działania spotykały się z wielkim zrozumieniem i pomocą w ich realizacji.Szczególnie chcemy podziękować Panu Bogu za fantastyczny czas Jego działania podczas ewangelizacji namiotowej w Suwałkach, pokładając ufność, że przyniesie to „dobry owoc” i chwałę Bogu.


G.Korczyc (fot. G.Korczyc)

 

2016-08-15_16-23-46_63

2016-08-15_16-26-45_68

2016-08-15_16-28-29_80

2016-08-15_16-29-44_86

2016-08-15_16-30-06_88

2016-08-15_16-37-50_100

2016-08-15_16-38-26_102

2016-08-15_16-40-06_109

2016-08-15_16-56-40_128

2016-08-15_17-16-48_146

2016-08-15_18-50-43_147

2016-08-15_19-07-05_159

2016-08-18_18-49-26_183

2016-08-18_19-01-17_190

2016-08-19_08-11-03_226

2016-08-19_08-59-48_340

2016-08-19_15-54-16_356

2016-08-20_18-50-54_362

2016-08-20_19-04-14_367

2016-08-20_19-21-26_386

2016-08-20_19-29-02_390

2016-08-21_17-57-31_415

2016-08-21_18-01-44_424

2016-08-21_18-48-39_438