Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Konferencja Starszych Zborów Diecezji Wschodniej 1-2 kwietnia 2017 Podkowa Leśna

Konferencja Starszych Zborów Diecezji Wschodniej 1-2 kwietnia 2017 Podkowa Leśna

notatka250Wyrażamy wdzięczność Bogu za możliwość zorganizowania w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku w Podkowie Leśnej dorocznej Konferencji Starszych Zborów Diecezji Wschodniej. Dziękujemy za gościnność Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konferencji, wnieśli wiele duchowych a zarazem praktycznych myśli, które wpłynęły na atmosferę oraz przebieg spotkania. Był to czas modlitwy, wielbienia Boga i dzielenia się doświadczeniami z życia zborów i grup.

Szczególny gość naszej Konferencji siostra Karen Holford, odpowiedzialna za sprawy rodziny w Wydziale Traseuropejskim, swój program rozpoczęła kazaniem pt. „Naprawianie złotem” w takcie sobotniego nabożeństwa w zborze w Podkowie Leśnej. Sednem przesłania było to, że żadna rodzina nie jest idealna. Przechodząc przez różne trudności i wyzwania dzięki łasce Bożej może być właściwie kształtowana i wzmacniana. Tytułowym naprawiającym złotem są przymioty opisane przez apostoła Pawła w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian.

Konferencję starszych zborów rozpoczął przewodniczący Diecezji Wschodniej pastor Piotr Stachurski, który w oparciu o słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan 3,14-21 mówił o naszym wielkim przywileju poznania miłości, łaski i dobroci Boga. Modląc się poświęcił naszą konferencję opiece i prowadzeniu Boga. Rozważaniem Słowa Bożego podzielił się z nami sekretarz Kościoła pastor Marek Rakowski zauważając, że cały plan zbawienia uwzględnia naprawianie zepsutych więzi z Bogiem w małżeństwach, między narodami, ludźmi. Odrodzenie umysłu wg listu do Rzymian 12,1.2 prowadzi przede wszystkim do naprawienia zepsutych relacji, o co też modliliśmy się w grupach.

Po przerwie siostra Karen Holford w prelekcji „Rozwijające się małżeństwo” poruszyła kwestię etapów, jakie przechodzą małżonkowie w drodze do dojrzałego, trwałego i szczęśliwego związku. Wyraziła słowa, które stały się myślą przewodnią całej konferencji a mianowicie „wszystko co robimy w związku, albo go wzmacnia albo osłabia”. Następna prelekcja zatytułowana „Twórczy konflikt” mówiła o potrzebie szukania twórczego rozwiązania w napięciach międzyludzkich, które w sumie są nie do uniknięcia. Na zakończenie sabatu skarbnik Diecezji pastor Grzegorz Korczyc przeczytał słowa z ewangelii Jana 15,4-6 oraz 1 listu do Koryntian 12,14.24-27 i mówił o złożoności i zależności jakie występują w roślinach a także w organizmie ludzkim. Nawiązał do dobrych, oczekiwanych przez Boga relacji w Kościele. Gdy Chrystus zajmuje w naszym życiu właściwe miejsce możemy doświadczać prawdziwej przemiany w mocy Bożej. Wspólny wieczór był czasem opowiadania o doświadczeniach z życia i działalności zborów naszej Diecezji.

Niedziela była czasem wspólnej konferencji starszych zborów i pastorów. Podczas porannego nabożeństwa Słowem Bożym służył ewangelista brat Jan Kupczak, który w oparciu o list do Hebrajczyków 11,8-10 mówił o potrzebie zaufania Bogu w służbie dla Niego. Poruszające było jego osobiste doświadczenie z rozpoczęcia służby w Kościele i związana z tym wdzięczność Bogu, która nieustannie wypełnia jego serce. Następnie siostra Karen mówiła o potrzebie pielęgnowania zdrowych relacji. Pastor Piotr Stachurski będąc pod wrażeniem smutnych statystyk Kościoła mówiących o tym, że ok. 30% wyznawców odchodzi z Kościoła, mówił o „Tylnych drzwiach Kościoła”, zjawisku z którym musimy się zmierzyć. Szukanie rozwiązania dla tego zjawiska jest jednym z fundamentalnych wyzwań. Ostatnie wystąpienie siostry Karen Holford podczas wspólnej konferencji starszych zborów i pastorów było poświęcone międzypokoleniowemu nabożeństwu, które jest jednym ze sposobów wspólnej, pełnej satysfakcji służby Bogu.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się też z sytuacją statystyczną, finansową oraz ewangelizacyjnymi planami Diecezji.

Konferencję zakończył pastor Piotr Stachurski refleksją Słowa Bożego oraz modlitwą pełną wiary w dalsze Boże prowadzenie Kościoła w zborach i grupach naszej Diecezji.

 

Sekretarz Diecezji Wschodniej
Pastor Mariusz Zaborowski

 

Sekretarz Diecezji Wschodniej,

     Pastor Mariusz Zaborowski

 

zdjęcia: Krzysztof Romanowski

P1140666s

P1140670s

P1140676s