Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Misyjna Jesień w Białymstoku

Misyjna Jesień w Białymstoku

Misyjna jesień w Białymstoku

Jesień była dla zboru w Białymstoku czasem intensywnej pracy misyjnej, a tym samym okresem, w którym doświadczył wielu błogosławieństw Bożych. W wyniku działań związanych z popularyzowaniem czytania Pisma Świętego i zwiastowaniem Ewangelii mieszkańcom miasta kilka osób podjęło decyzję pójścia za Chrystusem i przyjęcia chrztu, inni rozpoczęli studium Słowa Bożego.

Wystawa Pisma Świętego

jesien250Od pergaminu do e-Biblii W dniach od 5 do 13 października w „Galerii Parter”, mieszczącej się w murach Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, odbyła się wystawa Od pergaminu do e-Biblii. Trwający dwa dni wernisaż (5–6.10) zgromadził kilkadziesiąt osób, które miały okazję zapoznać się z licznymi jej eksponatami (np. egzemplarz Biblii Leopolity z 15 oraz historią powstania, transmisji i znaczeniem Pisma Świętego. Pierwszego wieczoru wystawę prezentował pastor Zbigniew Makarewicz, następnie odbyło się spotkanie z Towarzystwem Biblijnym w Polsce, które było specjalnym gościem tego wydarzenia. Dyrektor Towarzystwa Małgorzata Platajs nakreśliła jego historię i działalność w latach 1816–2016. Całość zamykał wykład pastora Adama Grześkowiaka na temat aramejskich partii Księgi Daniela. Adresatem programu drugiego dnia wystawy była głównie młodzież, która również mogła zapoznać się całością ekspozycji, spotkać z Towarzystwem Biblijnym i wysłuchać wykładu pastora Makarewicza pt. Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4b). Księga na każdy dzień. Z wydarzeń towarzyszących warto wspomnieć również o spotkaniu, które odbyło się w drugim tygodniu wystawy (12.10) i przybliżyło dużej grupie słuchaczy kraj Jezusa. Prof. Bernard Koziróg wygłosił wykład, bogato okraszony zdjęciami i historiami, Świat Biblii – Izrael wczoraj i dziś. Natomiast Klub Zdrowia „Zielono mi” zaprosił na degustację kuchni bliskowschodniej (z nutą Podlasia). W trakcie pierwszego weekendu w zborze białostockim odbywał się również zjazd młodzieży, przy okazji którego pastor Marek Micyk (w ślad za dobrymi inicjatywami zboru w Krakowie), poprowadził miejski happening z Lutrem i drzwiami w tle. Młodzież rozpowszechniała dedykowany numer „Znaków Czasu” oraz zaproszenia na wystawę Biblii. W przeciągu trwania wystawy naszą ekspozycję odwiedziło około czterystu osób, wiele z nich otrzymało egzemplarz Pisma Świętego oraz kursy KSB. Celem tego przedsięwzięcia było również spotkanie osób zainteresowanych Biblią i reklama programu ewangelizacyjnego, który następował tuż po jego zakończeniu.

Wykłady ewangelizacyjne Tajemnice przeszłości – odkrywanie przyszłości

W niedzielę 15 października rozpoczęła się ewangelizacja, która trwała aż do końca miesiąca. Sześć razy w tygodniu pastor Gary Webster (Przewodniczący Konferencji Tasmańskiej w Unii Australijskiej oraz Dyrektor Sekretariatu Ewangelizacji Wydziału Południowego Pacyfiku) prowadził wykłady biblijne poświęcone wiarygodności Pisma Świętego w perspektywie archeologicznej, historycznej i profetycznej, odkrywając przesłanie proroctw Księgi Daniela i Apokalipsy Jana. Przed wykładami biblijnymi miały miejsce krótkie prelekcje prowadzone przez gości z Tasmanii poświęcone biblijnym zasadom zdrowia (Anna Bocchino) lub relacjom rodzinnym (Diane i Dana Howard). Nie zawiódł także Klub Zielono mi, który zorganizował mini Expo Zdrowie. Przez dwa tygodnie trwania programu każdego dnia uczestniczyło w nim od 50 do 100 osób. Ogromny wkład w organizację tej misji miał brat Zygmunt Ostrowski, będący jej inicjatorem a także współprowadzącym, gdyż każdego dnia tłumaczył mówców na język polski. Kościół w Białymstoku kieruje ogromne wyrazy wdzięczności jemu oraz całej grupie misjonarzy zza oceanu, a także siostrom i braciom ze zborów Polonii australijskiej, którzy finansowo wsparli tę misję. Za to dziękujemy również Zarządowi Diecezji Wschodniej. Zakończenie tego programu nie jest jednak końcem tegorocznej pracy. Od początku listopada w zborze w Białymstoku odbywa się seminarium z Księgi Apokalipsy, które dwa razy w tygodniu prowadzi pastor Adam Grześkowiak. To, co wydaje się być ogromnym sukcesem i niesie dużo satysfakcji w kontekście prac przygotowawczych i samego przebiegu październikowych działań misyjnych, to równoległa praca i wsparcie różnych służb Kościoła. W kontekście jesiennej ewangelizacji, jako zbór, mogliśmy dostrzec ogromną wartość pracy wykonywanej od kilku już lat przez białostocki Klub Zdrowia. Wielu uczestników jesiennych programów misyjnych należą do stałych bywalców Klubu. W sierpniu miał miejsce także obóz misyjny GM3A, którego celem, między innymi, było dotarcie do osób przygotowywanych przez Ducha Świętego na przyjęcie Ewangelii Chrystusa. Fantastyczną pracę wykonała także młodzież, zarówno w kontekście przygotowania, jak i realizacji programu. Jesteśmy głęboko przekonani, że „gdy bracia w zgodzie mieszkają”, to „tam udziela Pan błogosławieństwa, życia na wieki” (Ps 133,1b.3b). Niech Bogu będzie chwała!

Opr. Pastor Adam Grześkowiak

 

001

002

003

004

005

006

007

008

23825503_10155672333146815_1521294488_o

23825692_10155672333056815_66270923_o

23825747_10155672333126815_94148946_o

23825786_10155672333036815_1511227496_o

23825881_10155672332906815_1095673757_o

23828508_10155672333006815_331258566_o

23846775_10155672333116815_417553877_o

23847024_10155672333086815_385331415_o

23847709_10155672333076815_1453006344_o

23874429_10155672332976815_1236717269_o

23874508_10155672332891815_1308387192_o

23874560_10155672333166815_207944543_o