Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 1. Zaloguj się
 2. Mapa serwisu
 3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY I KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO DIECEZJI WSCHODNIEJ W 2017 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE RADY I KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO DIECEZJI WSCHODNIEJ W 2017 ROKU

SDA-Logo-250EWANGELIZACJA
 • Uchwalono przyjąć i realizować w ramach duszpastersko-ewangelizacyjnych planów Diecezji, obok programu „Zjednoczeni w Słowie, modlitwie i misji”, również programy: „Całkowite zaangażowanie wyznawców” promujący ideę zaangażowanej służby każdego wyznawcy oraz „Zbór w każdym powiecie” kładący nacisk na rozwój pracy misyjnej na nowych terenach. 
 • Zakupiono 70.000 egzemplarzy filmu „Adwentyści” i przekazanie zborom do działalności misyjnej. 
 • Dodrukowano w Wydawnictwie Znaki Czasu książkę „Życie ma sens” w nakładzie 3.000 sztuk. 
 • Zakupiono w Wydawnictwie Znaki Czasu gazetowe wydanie czasopisma „Ukryta prawda” w nakładzie 30.000 sztuk. 
 • Zakupiono w Wydawnictwie Znaki Czasu gazetowe wydanie czasopisma „Życie ma sens” w nakładzie 70.000 sztuk. Nakład został bezpłatnie rozdysponowany proporcjonalnie na poszczególne okręgi. 
 • Dofinansowanie działań ewangelizacyjnych w Szarowie, Wyszkowie, Zduńskiej Woli, Kutnie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Warszawie Centrum (dwukrotnie). 
 • Dofinansowano organizację wystawy Expo zdrowie w Podkowie Leśnej. 
 • Dofinansowano trzy obozy misyjne organizowane przez Grupę Misyjną Trzej Aniołowie w: Białymstoku, Grójcu oraz w Giżycku. 
 • Zorganizowano X Misyjny Spływ Kajakowy, w terminie 3-6 lipca 2017 roku. 
 • Zorganizowano w okresie wakacyjnym ewangelizację namiotową w Suwałkach. 
 • Podjęto decyzję o zorganizowaniu ewangelizacji namiotowej w Zamościu okresie wakacyjnym 2018 roku. 
 • Dofinansowano działalność ewangelizacyjną kwartetu „Adwent”. Dofinansowano funkcjonowanie Klubu zdrowia w Grójcu.

SPRAWOZDANIA

 • Przyjęcie przez Radę Diecezji sprawozdań z działalności Diecezji w roku 2016. Wśród nich sprawozdań przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, dyrektora sekretariatu ewangelizacji, dyrektora sekretariatu młodzieży, Komendanta Chorągwi Wschodniej Pathfinder, administratora nieruchomości oraz seniorów okręgów. 
 • W roku 2017 w zborach Diecezji Wschodniej chrzest przyjęło 26 osób a 5 osób przyjętych zostało do Kościoła na podstawie wyznania wiary. Obecnie liczba ochrzczonych wyznawców w Diecezji wynosi 1912.

 

ZJAZD KOŚCIOŁA

 • Zgodnie ze Statutem Rada Diecezji powołała delegatów Diecezji Wschodniej na Zjazd Kościoła zaplanowany na 31maja-2czerwca 2018 roku w liczbie 32.

 

ADMINISTRACJA

 • Sprzedano mieszkanie służbowe w Radomiu ul. Chrobrego 52/34,
 • Wykonano prace związane z zakończeniem inwestycji budowy Domu Modlitwy w Radomiu. 
 • Powołano Komitet, którego zadaniem będzie określenie stanu i potrzeb nieruchomości Diecezji oraz sposobu i źródeł pozyskiwania środków na ich remonty i utrzymanie. 
 • Sfinansowano koszty naprawy dachu na budynku kościelnym w Łodzi przy ul. Płockiej 28. Remont dotyczył dachu na starej części budynku. 
 • Wyremontowano mieszkania służbowe pastorów w Łodzi Górnej, Radomiu oraz Warszawie. 
 • Przygotowano nowe mieszkanie służbowe dla pastora w Lublinie. 
 • Wykonano nowe przyłącze wody do Domu Modlitwy w Szarowie. 
 • Dofinansowano inwestycję Domu Modlitwy w Łodzi Górnej ul. Płocka 28 w celu wykonania prac niezbędnych do odbioru budynku, wynikających z zakresu projektu zamiennego. 
 • Sfinansowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Modlitwy w Puławach. 
 • Naprawiono elewację w Lublinie ul. Niecała 4. 
 • W związku z przeniesieniem biura Diecezji przeprowadzono prace remontowe pomieszczeń przystosowywanych na biuro Diecezji Wschodniej. 
 • Przyjęto od dnia 1 stycznia 2018 roku regulamin porządku domowego dla najemców w budynkach zarządzanych przez Diecezję Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

 

PRACOWNICY DIECEZJI

 • Przyjęto do służby: 
  • Andresa Torresa Mendeza - jako ewangelistę-wolontariusza misyjnego (Suwałki), 
  • Damiana Bilicza – jako pastora stażystę (Warszawa Żoliborz). 
 • Przeniesiono służbowo: 
  • pastora Krzysztofa Romanowskiego (Radom, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski), 
  • pastora Jarosława Trojanowskiego (Płock, Ciechanów, Sochaczew), 
  • pastora Mariusza Maikowskiego (Warszawa Centrum, Warszawa Żoliborz, Piaseczno), 
  • pastora Remigiusza Kroka (Lublin, Puławy, Chojeniec). 
 • W związku z przeniesieniami służbowymi powołano na funkcję seniorów okręgów: 
  • pastora Mieczysława Tarasiuka (okręg warmińsko-mazurski), 
  • pastora Mariusza Maikowskiego (okręg mazowiecki), 
  • pastora Remigiusza Kroka (okręg lubelski). 
 • Podniesiono do godności pastora próbnego pastora Konrada Pasikowskiego. 
 • Przedłużono umowę o służbie: 
  • ewangelisty wolontariusza-misyjnego Wojciecha Didyka, 
  • ewangelisty wolontariusza-misyjnego Tomasza Ryskiego. 
 • Zgodnie z Prawem Służby Kościelnej powołano Komisję orzekającą w sprawach dyscyplinarnych. 
 • Oddelegowano pastora Zbigniewa Makarewicza, w okresie od jesieni 2017 do jesieni 2019 roku, do nagrań video 28 zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  
 • Przyjęto znowelizowany regulamin Diecezjalnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników. 
 • Wyrażono zgodę, aby pastorzy: Mariusz Zaborowski, Mariusz Maikowski, Adam Grześkowiak oraz Zbigniew Makarewicz prowadzili zajęcia ze studentami WSTH w roku akademickim 2017/2018.
 • Zawarto umowę z Centrum Medycznego Puławska Sp. z o.o. w Piasecznie na przeprowadzanie badań okresowych pracowników Diecezji w zakresie medycyny pracy.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Zorganizowano, w dniach 6-20 sierpnia, obóz w Wilkasach dla młodzieży w wieku 15-19 lat. 
 • Wsparto finansowo organizację przez Chorągiew Wschodnią ZHA Pathfinder festynu zdrowotnego w gminie Jadów. 
 • Dofinansowano Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Lublinie w dniach 26-28 maja 2017 roku oraz w Łodzi Górnej w dniach 12-14 stycznia 2018 roku. 
 • Dofinansowano Zjazd Młodzieży ukraińskiej w Warszawie w dniach 13-16.10.2017 roku. 
 • Dofinansowano wyjazd Tomasza Szydłowskiego na Kongres Młodzieży w Walencji w okresie 1-5 sierpnia 2017 roku. 
 • Przyznano dofinansowanie trzem osobom do wyjazdów wakacyjnych na programy organizowane przez Kościół w 2017 roku. 
 • Powołano z dniem pastora Piotra Bylinę na kierownika Komitetu młodzieży w Diecezji. 
 • Powołano Tarasa Semeniuka w skład Komitetu młodzieży Diecezji.

 

INNE

 • Z dniem 1.10.2017 przyłączono zbór Płock do okręgu mazowieckiego 
 • Dofinansowano kwotą wyjazd grupy 17 osób z Diecezji Wschodniej na Konferencję Zdrowia Psychicznego w Wiśle w okresie 15-18 czerwca 2017. 
 • Dofinansowano czterem studentom wyżywienie i noclegi w czasie zaocznych sesji studiów w Instytucie Teologicznym i Katechetyczno-Pedagogicznym WSTH.