Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Ekumenia - progi i bariery

Ekumenia - progi i bariery

tyg_siedleckiArtykuł pod takim tytułem ukazał się w „Tygodniku Siedleckim” nr 9 z dnia 28 lutego 2010. Redakcja periodyku zaprosiła do dyskusji przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich działających w rejonie Siedlec w tym: Kościoła Katolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Prawosławnego, Zielonoświątkowego, Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przedstawiciel strony adwentystycznej, br. Adam Grześkowiak powiedział między innymi: „…Chciałbym wywołać problem ekskluzywizmu religijnego, polegającego na traktowaniu własnych przekonań religijnych jako dalece bliższych Prawdzie niż przekonania innych wspólnot. Ta postawa rodzi pokusę uważania własnego Kościoła za ten «lepszy», a inne ze «gorsze». Z moich doświadczeń wynika, że takie myślenie tak mocno utrudnia wzajemne relacje, ze w skrajnych przypadkach wyklucza je…”. Warto nadmienić, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego strukturalnie nie należy do ruchu ekumenicznego nie mniej jednak jest gorącym zwolennikiem dialogu międzywyznaniowego opartego na gruncie Pisma Świętego. Adwentyści są przekonani, że taki dialog winien się toczyć w atmosferze wzajemnego szacunku i partnerstwa, a zasada wolności sumienia i wyznania jest niezbywalnym prawem każdego człowieka.