Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Polscy Pastorzy w Chicago

Polscy Pastorzy w Chicago

Chicago_-_Prawdziwe_szczescie_200Na przełomie kwietnia i maja br. z wykładami społeczno-ewangelizacyjnymi został oddelegowany do Chicago na prośbę polskiego zboru pastor Grzegorz Korczyc. Podczas czterech tygodni pobytu poprowadził się dwie serie wykładów. „Wygraj z czasem” – to cykl omawiający kwestię czasu w kontekście nauki, Biblii i przyszłości. Podczas 6 spotkań zaprezentowanych zostało wiele praktycznych technik gospodarowania i zarządzania czasem w oparciu o rady znanych specjalistów w tej dziedzinie. „Prawdziwe szczęście w rodzinie” – cykl 6 wykładów rodzinnych obejmujący zagadnienia kontaktów i wzajemnych relacji, metod rozwiązywania konfliktów, różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami a także intymnej sfery małżeństwa.

Wspomniane programy stanowiły część kampanii ewangelizacyjnej prowadzonej przez pastora Marka Finleya, który pierwotnie miał przedstawić swój program w kilku Kościołach. (Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.hopecanbeyours.com). Do tej idei włączyły się inne zbory i prelegenci, podejmując taki trud w ramach własnej społeczności zborowej. W ramach takiej działalności przedstawiono programy „Wygraj z czasem” i „Prawdziwe szczęście w rodzinie”, które miały się stać przyczynkiem do wykładów biblijnych, które pastor Arkadiusz Bojko – duszpasterz polskiego zboru w Chicago i przybyły z Polski pastor Zbigniew Makarewicz – sekretarz Diecezji Wschodniej, rozpoczną w pierwszych dniach czerwca.Chicago_-_Wygraj_z_Czasem200

Od wielu lat polonia wspomagała działania polskich zborów w Ojczyźnie, tym razem to Diecezja Wschodnia pokryła koszty przelotu pastora Korczyca, a zbór warszawski pastora Zbigniewa Makarewicza. Polski zbór w Chicago partycypuje w kosztach zapewniając pobyt zaproszonym mówcom. Taka współpraca cieszy, gdyż stanowimy ten sam Kościół, a obecna technika pozwala na wykorzystanie wielu możliwości, które pomagają w głoszeniu ewangelii. Nie można zapomnieć o licznej rzeszy naszych rodaków przebywających w Chicago, którym tak samo jak w Polsce powinniśmy opowiadać o Bogu.

Polski zbór w Chicago, powstał po II wojnie światowej. W 1951 r. liczył 12 członków, obecnie liczy ponad 50 wiernych. Jest jedynym polskojęzycznym zgromadzeniem w całej Ameryce Północnej. Choć niewielki, stara się prężnie działać na polu misji w największym skupisku Polaków poza granicami Polski, jakim jest Chicago. Cotygodniowe nabożeństwa odbywają się w gościnnym kościele prezbiteriańskim w Des Plaines na północnych przedmieściach Chicago (1755 Howard Ave, Des Plaines IL 60018). Więcej informacji na temat działalności zboru znaleźć można na stronie www.adwentysci.com.