Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Wykłady w Chicago

Wykłady w Chicago

chicago_300Na przełomie kwietnia i maja 2010r. z wykładami społeczno-ewangelizacyjnymi został oddelegowany przez Diecezję Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego do Chicago na prośbę polskiego zboru pastor Grzegorz Korczyc. Podczas czterech tygodni pobytu odbyły się dwie serie wykładów: „Wygraj z czasem” – cykl omawiający czas w kontekście nauki, Biblii oraz przyszłości. Podczas sześciu spotkań – w ciągu dwóch tygodni (3 wykłady w każdym) - zaprezentowanych zostało wiele praktycznych technik gospodarowania i zarządzania czasem w oparciu o rady znanych specjalistów w tej dziedzinie, między innymi jak: selekcjonować zadania, przygotować narzędzia i miejsce pracy, sporządzić i zrealizować plan dnia, a także jak radzić sobie z tzw. „elementem zaskoczenia”, czyli nieprzewidzianymi sytuacjami, która tak często dominują w naszych doświadczeniach z czasem. Prelegent przestrzegał także przez: pracoholizmem, perfekcjonizmem oraz wypaleniem się pracy. Po wykładach można było zadawać pytania. Oczywiście, chociaż najważniejsze, elementy praktyczne nie zdominowały całego cyklu. Uczestnicy mogli poznać zagadnienie czasu w kontekście nauki i eksperymentów prowadzonych w tej dziedzinie, jak również w odniesieniu do Biblii i Bożego sposobu patrzenia na czas. Cały cykl zakończył się wykładem na temat przyszłości i alternatywnych scenariuszy końca Świata w rozumieniu ludzi i Boga. W spotkaniach uczestniczyło około 40 osób.

Po tygodniowej przerwie zrealizowano także program „Prawdziwe szczęście w rodzinie” – cykl sześciu wykładów rodzinnych obejmujących zagadnienia: kontaktów i wzajemnych relacji, metod rozwiązywania konfliktów, różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami a także intymnej sfery małżeństwa – tym razem w innej formule. Podczas trzech dni odbyło się aż sześć wykładów. W każdym dniu zaprezentowano dwa wykłady po około 40 minut każdy, a po pierwszym następowała 30 minutowa przerwa na poczęstunek w kawiarence zainicjowanej w innym pomieszczeniu. Uczestnicy mogli poznać się lepiej zajmując miejsce przy stoliku i częstując się serwowanymi smakołykami. Ta formuła spotkała się z ciepłym przyjęciem. Podczas tej serii uczestniczyło około 30 osób.

Wspomniane programy stanowiły część całego programu ewangelizacyjnego podjętego staraniem pastora Marka Finleya, który pierwotnie miał przedstawić swój program w kilku Kościołach. Do tej idei włączyły się inne zbory i prelegenci, podejmując taki trud w ramach własnej społeczności zborowej. Częścią tej działalności były programy „Wygraj z czasem” i „Prawdziwe szczęście w rodzinie”, które stały się przyczynkiem do wykładów biblijnych, które pastor Arkadiusz Bojko – duszpasterz polskiego zboru w Chicago i przybyły z Polski pastor Zbigniew Makarewicz – sekretarz Diecezji Wschodniej, zaprezentują w dniach od 2 do 16 czerwca br.

Od wielu lat polonia wspomagała działania polskich zborów w ojczyźnie, tym jednak razem to Diecezja Wschodnia pokryła koszty przelotu pastora Grzegorza Korczyca, a zbór warszawski pastora Zbigniewa Makarewicza – wspierając tym samym starania naszych rodaków za oceanem.

Analizując rys historyczny polskiego zboru w Chicago, powstał on po II wojnie światowej. W 1951 r. liczył 12 członków, obecnie liczy ponad 50 wiernych. Jest jedynym polskojęzycznym zgromadzeniem w całej Ameryce Północnej. Choć niewielki, stara się prężnie działać na polu misji w największym skupisku Polaków poza granicami Polski, jakim jest Chicago. Cotygodniowe nabożeństwa odbywają się w gościnnym kościele prezbiteriańskim w Des Plaines na północnych przedmieściach Chicago (1755 Howard Ave, Des Plaines IL 60018). Więcej informacji na temat działalności zboru znaleźć można na stronie www.adwentysci.com.

Oceniając czas pobytu i służby w Chicago pastor Korczyc stwierdza: „Podczas naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych mogliśmy zrozumieć starania naszego zboru. W wielu miejscach, a szczególnie w Chicago, przebywa ogromna rzesza naszych rodaków. Udając się za ocean, częstokroć za „chlebem”, wykazują pragnienie kontaktu z „tym co polskie”. Realizowane programy w języku polskim pozwalają im dotknąć tego co tak odległe. Jeszcze przed wyjazdem miałem możliwość śledzenia relacji z programów zdrowotnych, które odbyły się w Chicago, ciesząc się wielką popularnością. Wielorakość przygotowanych programów pozwala znaleźć każdemu to co interesujące. Nasze wsparcie - mam nadzieję - da zborowi poczucie zrozumienia w ich misji”.

Ameryka bardzo często kojarzona jest z bogactwem, dostatkiem i dobrobytem. Faktycznie dostojeństwo z jakimi wspinają się w górę drapacze chmur, jakby chcąc przedziurawić niebo w „downtown”, oszałamia. Jednak inne dzielnic miast już nie sprawiają takiego wrażenia, a nawet przygnębiają. To są kontrasty widoczne chyba na całym Świecie. To co szczególnie charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych to przestrzeń i ogromne odległości.

„Bywa tak, że narzekamy z powodu konieczności dojazdu do pracy, aby wyleczyć się z tego kompleksu warto przyjechać do USA. Mieszkańcy tego kraju oceniają odległość w ilości czasu potrzebnego do przebycia danej drogi. Trudno tu nawet zauważyć rowerzystę lub osoby spacerujące gdzieś poza miastem. Sporo za to jest osób aktywnych fizycznie. Biegaczy można spotkać o każdej porze dnia, głównie w miastach . Być może czas i odległości powodują, że mało czasu jest na inne istotne zajęcia. Podczas spotkań na temat czasu kilka osób wyrażało żal z powodu nieobecności ich bliskich i przyjaciół, tłumacząc, że praca do późnych godzin nocnych i duże odległości uniemożliwiły im uczestnictwo” – dodaje pastor Korczyc. W takich realiach polski zbór realizuje swoją misję.

„Bardzo się cieszę z tej możliwości wsparcia działań naszego zboru w Chicago – mam nadzieję, że nasza służba w całościowym ujęciu przyniesie trwałe – Boże owoce. Dla nas była to także szczególna możliwość odświeżenia starych przyjaźni i pozyskania wielu nowych. To doświadczenie bardzo nas ubogaciło za co jestem wdzięczny Bogu, zborowi i Diecezji” – podsumowuje pastor.

Cieszy taka współpraca, tym bardziej, że stanowimy ten sam Kościół, a obecna technika pozwala na wykorzystanie wielu możliwości, które pomagają w głoszeniu ewangelii. Nie można zapomnieć o licznej rzeszy naszych rodaków przebywających w Chicago, którym tak samo jak w Polsce powinniśmy opowiadać o Bogu.

Grzegorz Korczyc