Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Zakończenie misji w Chicago

Zakończenie misji w Chicago

Chicago_-_pozeganie_ZM_02_-_200W piątek 11 czerwca pastor Zbigniew Makarewicz poprowadził ostatni w czasie swojego pobytu w Chicago wykład z serii „2012 – Czy jesteś gotowy?”. Piątkowe studium biblijne oparte było na przesłaniu 9 rozdziału apokaliptycznej księgi Daniela. „Mesjasz i Izrael w proroctwie” to myśl przewodnia spotkania. Słuchacze z zainteresowaniem śledzili przedstawione w proroctwie szczegóły określające nie tylko czas pojawienia się Mesjasza, ale także losy narodu wybranego. Po zakończeniu wykładu był czas na ostatnie pytania i rozmowy. Miłą niespodzianką dla prelegenta były podziękowania jakie w imieniu zebranych złożyli Józef i Iza. Podziękowania o tyle szczególne, że wyrażone w formie wierszy. Pamiątkowa fotografia w otoczeniu uczestników programu będzie zapewne miłym wspomnieniem wspólnego spotkania.

Chicago_-_pozeganie_ZM_01_200W sobotę 12 czerwca pastor Zbigniew Makarewicz wygłosił pożegnalne kazanie w polskim zborze adwentystycznym w Chicago.  Poruszył w nim problematykę rozczarowania i wiary. Na przykładzie dwóch uczniów zmierzających do Emaus mówca przedstawił mechanizmy rządzące procesem duchowego wzrostu. Każdy wierzący zmaga się z problemem zwątpienia. Doświadczenia i próby potrafią wystawić naszą wiarę na trudny egzamin, jedynie żywa więź z Jezusem Chrystusem może być skutecznym lekarstwem na wszystkie nasze słabości. Kazanie spotkało się z żywą reakcją Kościoła. Wiele osób w rozmowie z pastorem dziękowało za niezwykle trafne i aktualne poselstwo. Pod koniec nabożeństwa starszy zboru chicagowskiego, Janusz Czajkowski podziękował kaznodziei za owocną służbę i zwiastowane Słowo. Dopełnieniem gorącej podzięki był przepiękny album poświęcony świątyni Starego Testamentu oraz kartka z życzeniami od wyznawców zboru. W gorącej modlitwie powierzono pastora Makarewicza Bożej opiece, prosząc o szczęśliwy powrót do kraju. Rada Zboru w Chicago wystosowała do władz Diecezji Wschodniej i Rady Zboru Warszawa – Centrum listy z podziękowaniem za oddelegowanie do służby misyjnej na terenie „wietrznego miasta” pastorów Grzegorza Korczyca i Zbigniewa Makarewicza. Nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia i gorących pożegnalnych uścisków. W poniedziałek 14 czerwca w godzinach popołudniowych pastor Makarewicz udał się w drogę powrotną do Polski. Efektem misji dwóch polskich pastorów jest około 20-osobowa grupa sympatyków Słowa Bożego, która pod kierownictwem lokalnego kaznodziei, pastora Arkadiusza Bojko nadal podążać będzie drogą Ewangelii.

Chicago_-_pozeganie_ZM_350