Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Relacja z Generalnej Konferencji w Atlancie

Relacja z Generalnej Konferencji w Atlancie

gc_200W dniu 23 czerwca 2010 r. rozpocząła 59 Sesja Generalnej Konferencji Kościoła ADS w Atlancie, Georgia USA. To niecodzienne wydarzenie zgromadziło liczną reprezentację delegatów z wszystkich krajów, gdzie obecny jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego a także wielu gości, pragnących wziąć udział w obradach w charakterze obserwatorów. Ponieważ Kościół liczy obecnie ponad 17 mln. ochrzczonych wyznawców a z dziećmi i młodzieżą jest to już około 25 mln., nawet sama reprezentacja tak licznego przecież kościoła, musi być imponująca. I rzeczywiście liczba delegatów przekracza znacznie sumę dwóch tysięcy, a wraz z gośćmi w obradach i towarzyszących im uroczystościach może wziąć ponad trzy a może nawet cztery tysiące osób. Zaskoczyć może jednak nie tylko ilość osób, ale i różnorodność: na sesję przybyli przedstawiciele wszystkich niemal zakątków ziemi i ras, wielu delegatów prezentuje ponadto swoje narodowe stroje. Automatycznie narzuca się refleksja, że w 21 wieku Kościoł Adwentystów Dnia Siódmego to istotnie Lud Ostatków, zamieszkujący całą ziemię i wzrastający wszędzie tam, gdzie tylko jest ku temu sposobność, w myśl nakazu Jezusa Chrystusa, by głosić ewangelię aż po krańce ziemi. Niemniej imponująco prezentują sie budowle CNN Center w Atlancie, mogące pomieścić tak liczny tłum - zbudowane z iście amerykańskim rozmachem hotele, sale konferencyjne na czele z mogacą pomieścić 70 tysięcy gości halą sportową Georgia Dome, w której odbywają się główne obrady i uroczystości tej sesji.

Nie to jednak stanowi sedno spotkania. Delegaci Kościoła zgromadzili się w Atlancie, aby tak jak to dzieje się co każde pięć lat, przeprowadzić wybory w ramach Generalnej Konferencji i wszystkich wydziałów Kościoła, zweryfikować prawo zborowe, przedyskutować i ewentualnie uzupełnić wybrane kwestie dotyczące zasad naszego Kościoła, dokonać koniecznych zmian w obowiązujących prawach Kościoła oraz wybrać komitety mające pracować nad tymi i innymi zagadnieniami przez najbliższe pięć lat.

Każda sesja Generalnej Konferencji ma na agendzie zagadnienia, które z racji na swój złożony charakter, stanowią główny punkt zainteresowania obserwatorów i delegatów a także są głównym motywem kuluarowych dyskusji. Nie inaczej jest w przypadku 59 Sesji GC: jednym z takich zadań, z jakimi mają się zmierzyć delegaci jest kwestia ordynowania kobiet do pełnej służby pastorskiej. Za wcześnie jeszcze mówić o rostrzygnięciach, bowiem obrady sesji rozpoczęły się zaledwie wczoraj - 24 czerwca - nie jest jednak tajemnicą, że klimat towarzyszący temu zagadnieniu sprzyja pewnym zmianom, tym bardziej, że w wielu uniach, kobiety od dawna i to z powodzeniem pełnią funkcje pastorów nieordynowanych. Na wyniki dyskusji na ten temat, jak też i rezulataty wyborów przyjdzie jednak jeszcze poczekać - oficjalne informacje pojawią się około 3 lipca kiedy to 59 Sesja Generalnej Konferencji dobiegnie końca.

W sesji tej w ramach Wydziału Transeuropejskiego bierze także udział reprezentacja polskiego Kościoła. Przypomnimy, że w jej skład wchodzą pastorzy: Paweł Lazar, Marek Rakowski, Ryszard Jankowski, Tadeusz Niewolik, Mirosław Karauda i Krzysztof Kudzia a wyznawców niezatrudnionych w Kościele reprezentują Zofia Włodarczyk, Łukasz Romanowski i Daniel Skwarek.

Łukasz Romanowski