Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Jubileusz A.Z. Łozowskich

Jubileusz A.Z. Łozowskich

2011_034_220.JPG_Sobota, 1 stycznia 2011, roku była szczególnym dniem w życiu lubelskiego zboru. W tym dniu, w czasie uroczystego nabożeństwa sobotniego, złożyliśmy naszemu Bogu podziękowania za wszystkie łaski, które były naszym udziałem w tym - niełatwym w życiu naszego narodu i Kościoła - 2010 roku, a także w modlitwie poświęciliśmy się Bogu prosząc o Jego prowadzenie w Nowym Roku. Mieliśmy też przywilej, by jako rodzina zborowa przeżywać radość z braterstwem Anną i Zbigniewem Łozowskimi, z okazji jubileuszu 50-lecia ich małżeństwa. W imieniu Zboru w Lublinie serdeczne pozdrowienia i gratulacje przekazał jubilatom pastor2011_043.JPG_ Marian Wójcik, który w czasie swojego przemówienia podkreślił znaczenie tego pięknego jubileuszu, a także wieloletnią służbę braterstwa Łozowskich w naszym Zborze. Braterstwo Łozowscy od wielu lat są niezwykle zaangażowanym w życie Zboru i Kościoła. Brat Zbigniew przez kilka kadencji pełnił funkcję starszego zboru w Lublinie, był aktywnym członkiem Rady Diecezji i Rady Kościoła, a także usługiwał zborom okręgu lubelskiego w czasie nabożeństw sobotnich. Siostra Anna jest od wielu lat poświęconą diakonką, zatroskaną o pomyślność duchową i materialną powierzonych jej trosce członków zboru, a także nauczycielką w szkole sobotniej. Pełniła też funkcję radnej Diecezji Wschodniej oraz radnej Wydziału Transeuropejskiego naszego Kościoła.

2011_021.JPG_Szczególne słowa podziękowania od Zboru Lubelskiego, w formie wiersza napisanego specjalnie na tę okazję przez siostrę Henrykę Eder, odczytał brat Kazimierz Muzyka - wieloletni starszy diakon w lubelskim Zborze. Jubilatom wręczono wiązankę kwiatów, a także pamiątkową Księgę Jubileuszową, w której wszyscy obecni wyznawcy zamieścili wiele gorących słów życzeń dla Jubilatów na dalsze lata ich wspólnej wędrówki.