Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 1. Zaloguj się
 2. Mapa serwisu
 3. Szukaj...

Galeria

Jesteś tutaj: Aktualności Poświęcenie domu modlitwy w Piotrkowie Trybunalskim

Poświęcenie domu modlitwy w Piotrkowie Trybunalskim

200Sobota 15 stycznia 2011 na długo pozostanie w pamięci wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Piotrkowie Trybunalskim. W tym dniu odbyła się uroczystość poświęcenia gruntownie wyremontowanego Domu Modlitwy. Dokonano radyklanych zmian koncepcyjnych budynku dostosowując go do współczesnych standardów i wymogów Unii Europejskiej. Salę zgromadzeń przeniesiono z piętra na parter ułatwiając w ten sposób dostęp osobom niepełnosprawnym. Przygotowano funkcjonalne zaplecze socjalne i sanitarne. Po wielu miesiącach perturbacji związanych z remontem miejscowy zbór może na reszcie w pełni korzystać z nowoczesnego miejsca zgromadzeń. Nabożeństwo sobotnie było podzielone na trzy moduły. Pierwszy z nich, tzw. Szkoła Sobotnia zdominowany był przez wspólne studium Słowa Bożego. Rozważanie lekcji biblijnej pt. „Stres" z dużą dynamiką poprowadziła Renata Karolewska. Mogliśmy także wysłuchać kilku pieśni zespołu „Sola Gratia", który wprowadził nas w atmosferę dziękczynienia i uwielbienia Boga. Pastor Mirosław Karauda – senior Okręgu Łódzkiego, do którego należy zbór w Piotrkowie – dzielił się z nami doświadczeniami ze swojej służby duszpasterskiej. Dowiedzieliśmy się, że właśnie tu, w Piotrkowie stawiał pierwsze kroki na drodze swojego kaznodziejstwa. Druga część nabożeństwa pozwoliła nam zapoznać się z historią Kościoła Adwentystycznego w Piotrkowie. Jego początki sięgają lat międzywojennych. Wspominano posługę takich pastorów jak: Edward Bujak, Jan Borody, Andrzej Smyk, Stanisław Rafanowicz, Romuald Wawrzonek i wielu innych. W czasie II Wojny Światowej Zbór wielokrotnie musiał zmieniać swoją siedzibę, ale mimo trudności i przejawów uprzedzeń przepełniony był chrześcijańskim zapałem i nadzieją. W latach powojennych zbór liczył ok. 70 osób. W roku 1985 zakupiono obiekt przy Al. 3 Maja 22. Uroczystość wyświęcenia Domu Modlitwy poprowadził ówczesny przewodniczący Zjednoczenia (Diecezji) Wschodniego, pastor Stanisław Karauda oraz przewodniczący Kościoła Adwentystycznego w RP, pastor Stanisław Dąbrowski. Przez długie lata siedziba zboru piotrkowskiego była miejscem zwiastowania Słowa Bożego, realizacji programów o tematyce społecznej i zdrowotnej oraz wszelkiego rodzaju działalności mającej na celu wcielanie w życie dwóch największych przykazań Bożych: miłości do Boga i bliźniego. Szczegółowe opracowanie na temat historii zboru w Piotrkowie można znaleźć na stronie  www.pt.maranatha.pl .

Kazanie w drugiej części nabożeństwa wygłosił przewodniczący Diecezji Wschodniej, pastor Jarosław Dzięgielewski, po czym nastąpiła uroczystość poświęcenia nowego miejsca zgromadzeń. Przewodniczący wraz z sekretarzem Diecezji, pastorem Zbigniewem Makarewiczem zwrócili się do Boga i zgromadzonych słowami:

„...Wyrażając wdzięczność Wszechmogącemu Panu, którego łaskawość pozwoliła nam – Ludowi Bożemu - znaleźć duchową przystań w tym Domu Modlitwy, pragniemy Go uwielbić i w Jego Imieniu oddać ten Dom, jako miejsce:

 • nabożeństw, modlitw i wielbienia Boga pieśnią oraz sprawowania świętych obrzędów,
 • kazania i nauczania Słowa Bożego,
 • służby ewangelizacyjnej,
 • uświęcenia rodziny, prowadzenia młodzieży i dzieci,
 • obrony chrześcijańskiej wolności i wspierania czyniących dobro,
 • kształtowania sumień oraz zdecydowanej walki ze złem.

Poświęcamy ten Dom, aby służył:

 • niesieniu pomocy potrzebującym,
 • pocieszaniu zasmuconych, wzmacnianiu doświadczanych i wątpiących, pokrzepianiu zniechęconych i załamanych,
 • wywyższaniu krzyża i łaski Chrystusa,
 • obronie świętego Prawa Bożego,
 • przygotowaniu grzeszników na powrót Jezusa.

Jako skromni uczniowie Mistrza z Nazaretu – poświęcając ten Dom Modlitwy – sami siebie na nowo oddajemy w Twe święte dłonie, nasz Panie, Zbawco i Królu – AMEN..."

W podniosłej atmosferze modlitwy i zadumy sięgaliśmy do najskrytszych zakamarków naszych serc, by z całej swojej duszy poświęcić się Bogu. Bo przecież to nie budynki, ale ludzie stanowią największy skarb Kościoła Chrystusowego. Po krótkiej przerwie i smacznym, pożywnym posiłku, rozpoczęliśmy trzecią część nabożeństwa. Homilię wygłosił pastor Zbigniew Makarewicz, który zaakcentował gorącą potrzebę miłowania Kościoła mimo jego niedostatków, ułomności i błędów. Mini koncert zespołu „Sola Gratia" był wyśmienitym duchowym deserem całej uroczystości. Dziękowaliśmy Bogu nie tylko za możliwość poświęcenia Jego dziełu nowego Domu Modlitwy, ale także za chrześcijańską społeczność. Na nabożeństwie spotkali się przedstawiciele wielu ościennych zborów: Bełchatowa, Zduńskiej Woli, Łodzi, Opoczna... Na ręce miejscowego pastora, Czesława Czajki wpłynęło wiele listów i maili z życzeniami od osób związanych ze zborem w Piotrkowie... To cudowne uczucie, gdy możemy cieszyć się świadomością przynależności do wielkiej rodziny Bożej. Życzymy pastorowi i wyznawcom zboru w Piotrkowie Trybunalskim wielu łask i błogosławieństw Bożych w dalszej służbie na rzecz zwiastowania Ewangelii i służby na rzecz bliźniego.

IMG_0359s IMG_0362s IMG_0363s IMG_0365s IMG_0366s IMG_0369s IMG_0370s IMG_0378s IMG_5386s IMG_5390s IMG_5392s IMG_5395s