GCAS – General Conference Auditing Service (Służba Audytorska Generalnej Konferencji), zrzeszająca ponad 250 specjalistów w 45 krajach, jest organem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych (audyt) organizacji różnego typu związanych z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie. Przeprowadzamy również kontrolę funduszy powierzonych oraz testy zgodności z polityką rachunkowości i przepisami administracyjnymi Kościoła.

Zapraszamy do aplikowania wykwalifikowane i doświadczone osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w Polsce lub w krajach sąsiadujących, z pozwoleniem na pobyt i pracę na terytorium UE, na następujące stanowiska:

 • Audytor władający językiem polskim i angielskim
 • Audytor władającym językiem ukraińskim/rosyjskim i angielskim

Zadania Audytora:

 • Badanie sprawozdań finansowych i zgodności z przepisami.
 • Przegląd kontroli wewnętrznych
 • Przegląd sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych czynności audytorskich

Kandydat powinien:

 • Posiadać wykształcenie (co najmniej licencjat) w dziedzinie księgowości i/lub audytu, bądź w dziedzinie ekonomii z naciskiem na audyt/księgowość.
 • Posiadać doświadczenie i wiedzę w obszarze księgowości i/lub audytu.
 • Posiadać prawo pobytu i pracy na terytorium Wydziału Trans-Europejskiego.
 • Posługiwać się płynnie językiem polskim i/lub ukraińskim/rosyjskim, oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym
 • Być gotowym do odbywania podróży służbowych w celu przeprowadzenia audytu – co najmniej 25% etatu w roku
 • Wyrazić chęć uzyskania możliwie najwyższego poziomu zawodowego w dziedzinie księgowości
 • Posiadać umiejętności pracy w zespole i przywódcze

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z S Richards Grice: grices@gcasconnect.org.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony Kariera pod adresem www.gcasconnect.org/tea-professionals oraz o przesłanie nam Ankiety dla osób zainteresowanych, a także CV.