Najważniejsze decyzje Rady i Komitetu Zarządzającego Diecezji Wschodniej w 2017 roku

Najważniejsze decyzje Rady i Komitetu Zarządzającego Diecezji Wschodniej w 2017 roku

EWANGELIZACJA Uchwalono przyjąć i realizować w ramach duszpastersko-ewangelizacyjnych planów Diecezji, obok programu „Zjednoczeni w Słowie, modlitwie i misji”, również programy: „Całkowite zaangażowanie wyznawców” promujący ideę zaangażowanej służby każdego wyznawcy oraz „Zbór w każdym powiecie” kładący nacisk na rozwój pracy…