RADA DIECEZJI

Pastor Mirosław Karauda – Przewodniczący Diecezji

Pastor Remigiusz Krok – Sekretarz Diecezji (z-ca przewodniczącego)

Sławomir Gorączkowski – Skarbnik Diecezji

Wasyl Bostan – Senior Okręgu Lubelskiego

Pastor Czesław Czajka – Senior Okręgu Łódzkiego

Pastor Mieczysław Tarasiuk – Senior Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Pastor Mariusz Maikowski – Senior Okręgu Mazowieckiego

Pastor Mariusz Sobkowiak – Senior Okręgu Podlaskiego

Anna Majewska – Radna z Okręgu Lubelskiego

Andrzej Jóźwik – Radny z Okręgu Lubelskiego

Piotr Barbucha – Radny z Okręgu Łódzkiego

Bożena Czarnecka – Radny z Okręgu Łódzkiego

Mariusz Rawiński – Radny z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Paulina Dzięgielewska – Radna z Okręgu Podlaskiego

Jan Miodoński – Radny z Okręgu Mazowieckiego

Błażej Owczarek – Radny z Okręgu Mazowieckiego

Michał Pawluczuk – Radny z Okręgu Podlaskiego