KOMITET STRATEGICZNY

Pastor Marek Rakowski

Pastor Mateusz Krzesiński

Pastor Remigiusz Krok

KOMITET MISYJNY

Pastor Zbigniew Makarewicz

Pastor Mirosław Karauda

Pastor Jan Kupczak

Pastor Konrad Pasikowski

SEKRETARIAT EWANGELIZACJI I MISJI GLOBALNEJ

Pastor Zbigniew Makarewicz

SEKRETARIAT DZIECI I ADVENTURER (ZUCHY)

Paulina Dzięgielewska

SEKRETARIAT DUSZPASTERSTWA

Pastor Remigiusz Krok

SEKRETARIAT KAZNODZIEJSTWA
Dyrektor

Pastor Marek Rakowski

Asystent

Pastor Mateusz Krzesiński

SEKRETARIAT KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Pastor Mateusz Krzesiński

SEKRETARIAT MISJI MEDIALNEJ

Taras Semeniuk

SEKRETARIAT MŁODZIEŻY

Radosław Bojko

KOMENDANT CHORĄGWI WSCHODNIEJ ZHA

Mariusz Rawiński