KOMITET STRATEGICZNY

Pastor Marek Rakowski

Pastor Mateusz Krzesiński

Pastor Remigiusz Krok

KOMITET MISYJNY

Pastor Zbigniew Makarewicz

Pastor Mirosław Karauda

Pastor Jan Kupczak

Pastor Konrad Pasikowski

SEKRETARIAT EWANGELIZACJI I MISJI GLOBALNEJ

Pastor Zbigniew Makarewicz

SEKRETARIAT DZIECI I ADVENTURER (ZUCHY)

Paulina Dzięgielewska

SEKRETARIAT DUSZPASTERSTWA

Pastor Remigiusz Krok

SEKRETARIAT SZKOŁY SOBOTNIEJ

Pastor Remigiusz Krok

SEKRETARIAT KAZNODZIEJSTWA
Dyrektor

Pastor Marek Rakowski

Asystent

Pastor Mateusz Krzesiński

SEKRETARIAT EDUKACJI

Pastor Remigiusz Krok

SEKRETARIAT SZAFARSTWA

Sławomir Gorączkowski

SEKRETARIAT KOMUNIKACJI I MEDIÓW

Pastor Mateusz Krzesiński

SEKRETARIAT MISJI MEDIALNEJ

Taras Semeniuk

SEKRETARIAT MISJI KOBIET

Katarzyna Krok

SEKRETARIAT RODZINY

Karolina i Mateusz Krzesińscy

SEKRETARIAT MŁODZIEŻY

Radosław Bojko

KOMENDANT CHORĄGWI WSCHODNIEJ ZHA

Mariusz Rawiński