W związku z zakończonym rokiem 2022, przekazujemy kilka informacji statystycznych na temat Diecezji Wschodniej.

Wyznawcy Diecezji skupieni się w 34 zborach, 9 grupach oraz zborze diasporalnym. Rok 2022 rozpoczął się ilością 1981 ochrzczonych wyznawców, a zakończył liczbą 2014 ochrzczonych wyznawców. W ten sposób, nasza Diecezja po raz pierwszy  przekroczyła ilość 2000 ochrzczonych wyznawców.

W 2022 roku w Diecezji Wschodniej przyjęły chrzest 42 osoby (najwięcej – 10 w zborze w Bielsku Podlaskim), 2 osoby zostały przyjęte przez wyznanie wiary, 49 osób (głównie z Ukrainy) przeniosły swoje członkostwo listami zborowymi. W tym samym okresie opuściło nas w wyniku śmierci 14 wyznawców.

Największy przyrost  netto zanotowały zbory: w Podkowie Leśnej (18 osób) oraz zbór Międzynarodowy w Warszawie (17 osób). Bez zmian największym zborem w Diecezji (i w Kościele w Polsce) jest zbór Warszawa- Centrum, liczący 354 ochrzczonych wyznawców. W 2022 roku grono wspólnot Diecezji Wschodniej powiększyło się o grupę w Piasecznie.