Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Dzieci i młodzież

Dziaalnosc_3_600

Jezus Chrystus wiele uwagi i czasu poświęcił dzieciom i młodzieży. Było to niezwykle nowatorskie podejście do służby zwiastowania Słowa. Nawet apostołowie nie rozumieli, że do tych najmłodszych „należy Królestwo Boże" (Mk 10:14). Jednym z największych wyzwań współczesnego Kościoła jest zapewnienie należytej opieki duchowej tej grupie wyznawców Chrystusa. Kościół Adwentystyczny idąc za przykładem Mistrza z Nazaretu bardzo poważnie traktuje ten aspekt chrześcijańskiej służby. Przy większości zborów istnieją punkty katechetyczne organizujące nauczanie religii adwentystycznej w ramach systemu oświaty. Pastorzy i katecheci gotowi są w razie potrzeby prowadzić zajęcia z etyki, jako alternatywy dla zajęć religii w szkole. Zajęcia z religii przeznaczone są nie tylko dla dzieci z rodzin adwentystycznych. Bywa, iż rodzice nienależący do żadnego Kościoła lub też będący członkami innej denominacji religijnej zwracają się z prośbą objęcie ich dzieci nauczaniem religii adwentystycznej. Program nauczania obejmuje nie tylko informacje z zakresu Pisma Świętego, ale także uniwersalne zasady istotne dla życia w społeczeństwie, takie jak: tolerancja, szacunek, wolność sumienia i wyznania, wrażliwość na potrzeby innego człowieka i wiele innych.

W czasie wakacji i ferii organizowane są kolonie, obozy, biwaki, nieobozowe akcje w mieście. Imprezy te oprócz rekreacji i wypoczynku oferują fachową opiekę i ciekawy program zbudowany na chrześcijańskich wartościach. Z uwagi na to, że w programach tych uczestniczy spore grono młodzieży z innych środowisk chrześcijańskich, pełnią one ogromną rolę w dziele wzajemnego poznania i integracji. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, by każde dziecko czuło się akceptowane i szanowane niezależnie od wyznawanych poglądów i religii. Na terenie Diecezji Wschodniej, od lat centrum wypoczynku wakacyjnego jest ośrodek młodzieżowy w Wilkasach, który obecnie znajduje się w fazie sukcesywnej modernizacji. Więcej informacji na temat aktualnej oferty spotkań i programów dla dzieci i młodzieży znajdziecie Państwo w lokalnych zborach Kościoła Adwentystów.