Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

  1. Zaloguj się
  2. Mapa serwisu
  3. Szukaj...

Programy Biblijne

Dziaalnosc_2_600

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został powołany do zwiastowania Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Nabożeństwa sobotnie, spotkania modlitewne, wykłady i seminaria, Korespondencyjna Szkoła Biblijna, Wydawnictwo „Znaki Czasu", Ośrodek Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei" oraz wiele innych instytucji kościelnych, witryn internetowych służą jednemu celowi – wywyższaniu Pisma Świętego i promowaniu jego lektury pośród wszystkich mieszkańców Ziemi. Wszędzie tam, gdzie istnieje i działa Kościół Adwentystyczny, pojawia się wiele inicjatyw związanych z upowszechnianiem tej natchnionej Księgi. W większości polskich miast cyklicznie organizowane są programy pomagające zrozumieć ponadczasowe nauki Biblii. Zachęcamy do studiowania poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Organizujemy seminaria o tematyce proroczej w oparciu o starożytną księgę Daniela i Apokalipsy. Żywo reagujemy na różnego rodzaju współczesne przepowiednie końca świata konfrontując je z wyważonym głosem apostołów i proroków. Zapraszamy do lokalnych zborów Kościoła Adwentystów w celu zapoznania się z aktualnym programem spotkań biblijnych. Wszystkie wykłady i seminaria są bezpłatne i ogólnodostępne.