20 stycznia 2024 roku o godzinie 11:00 w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, mieszczącym się przy ul. Niecałej 4 w Lublinie, odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji Dnia Wolności Religijnej. To wyjątkowe wydarzenie było poświęcone refleksji nad wolnością wyznania, tolerancją, poszanowaniem dla innych oraz wdzięcznością Bogu za dar wolności w naszym kraju.

Rozpoczęcie nabożeństwa poprowadził pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Taras Semeniuk, witając serdecznie zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. ks. prof Sławomir Pawłowski, reprezentujący Kościół Rzymsko-Katolicki i będący wykładowcą na Uniwersytecie KUL, pastor dr Grzegorz Brudny, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie, Siostra Konsekrowana wspólnoty katolickiej Chemin-Neuf, Ania Bieńkowska, oraz pastorzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – Remigiusz Krok i Mariusz Maikowski.

W swoim przemówieniu ks. prof. Sławomir Pawłowski przekazał piękne słowa o znaczeniu cudownej Bożej Łaski, nawiązując do śpiewanego hymnu. Następnie Pastor Grzegorz Brudny wyraził wdzięczność za długoletnią współpracę z Kościołem, składając życzenia Bożego błogosławieństwa.

Wśród gości obecni byli także przedstawiciele innych wyznań, takich jak luteranie i katolicy. Nabożeństwo miało charakter dziękczynny i uwielbieniowy, podczas którego modliliśmy się o pokój w naszym kraju i na Ukrainie, o tolerancję wobec ludzi o odmiennych poglądach oraz o utrzymanie wolności religijnej w kraju. W modlitwie wzięli udział pastor Remigiusz Krok, pastor Grzegorz Brudny oraz wyznawca Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Roman Moskalenko, który modlił się w języku ukraińskim o pokój na Ukrainie.

Wyjątkowym momentem nabożeństwa były pieśni wykonane przez grupę afrykańską, która wielbiła Boga pięknymi głosami. Następnie brat Sylwester Choma wygłosił kazanie dla dzieci, używając eksperymentu naukowego z balonem z wodą i ogniem, aby zobrazować, jak można oprzeć się złu, mając w sercu Jezusa.

Czas refleksji i kazania należał do pastora Mariusza Maikowskiego, którego przemówienie nosiło tytuł „Boże Działanie w Bezbożnej Księdze”, oparte na fragmencie z Księgi Estery 8,15-17. Główna myśl kazania zawierała przesłanie o nadchodzącym czasie, gdy każdy z nas powinien zdjąć swoją maskę życiową i ujawnić prawdziwy chrześcijański charakter w obliczu trudnych wyzwań.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy mieli okazję do wspólnego posiłku oraz rozmów, które sprzyjały nawiązaniu bliższych relacji. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich wyznawców zboru w Lublinie za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia. Niech Bóg obficie błogosławi was i wasze rodziny! 

Pastor Taras Semeniuk