Koncerty charytatywne od wielu lat są jedną z form ewangelizacji, która pozwala zgromadzić publiczność na wydarzeniu muzycznym, podczas którego utwory muzyki klasycznej, muzyki musicalowej przeplatane są muzyką gospel, ewangelizacyjnymi formami teatralnymi oraz szczególną refleksją przekazywaną przez adwentystycznych konferansjerów. To również niezwykłe wydarzenie promocyjne, gdyż partnerami głównego organizatora, którym jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi-Górnej są Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. Podczas ostatniej edycji – 14 stycznia 2024r. gościliśmy w łódzkim Klubie Wytwórnia ok. 1150 osób.

Wydarzenie promowane było w całym mieście i traktowane jako miejski event. To oznacza prezentację koncertu oraz jego organizatorów na citylightach, w miejskiej gazecie „Łódź.pl” w nakładzie 60 tys. sztuk, a także w mediach społecznościowych z zasięgiem ponad 500 tys. internautów. Ponadto wydarzenie relacjonowano na żywo w telewizji TOYA docierając do 60 tys. widzów.

Cieszymy się, że w samym sercu koncertu mogliśmy poprzez formy teatralne i muzykę wprost mówić o Bogu i Jego przebaczającej miłości do człowieka. Widać było łzy w oczach zgromadzonych osób.

Kościół Adwentystów był głównym organizatorem najdonioślejszego wydarzenia miejskiego pierwszej połowy stycznia skupiając uwagę wszystkich lokalnych i części ogólnopolskich mediów. Dziękujemy Bogu za 16800 zł. zebranych na cel charytatywny.