Z głębokim smutkiem składamy kondolencje dla rodziny i bliskich pastora Romana Chalupki, którego szeroka służba obejmowała również teren Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, której był przez wiele lat pracownikiem. Jego oddanie w służbie Bogu i ludziom było wielką inspiracją i błogosławieństwem dla wielu z nas.

Tytaniczna służba, jej szeroki zakres oraz ilość talentów były tym, co charakteryzowało pastora Chalupkę. Również ciepłe i serdecznie relacje interpersonalne, w których był osobą, która słuchała i mądrze doradzała kierując wzrok na Jezusa będą trwałym wpływem dla tych, którzy znajdowali się w jego sferze duszpasterskiej opieki. Nade wszystko, pastor Chalupka, podkreślał zawsze dokonania Jezusa Chrystusa dla zbawienia ludzkości przyprowadzając do swego Zbawiciele wiele osób.

Zarząd Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pragnie wyrazić wdzięczność za jego poświęcenie w służbie Kościoła i bliźnich. Wpływ jego miłości i służby będzie stale odczuwalny w Polskim Kościele.

Wiedząc Komu pastor Chalupka powierzył swe życie i służbę jesteśmy pewni ufności, że spotkamy się znów w dniu zmartwychwstania przy powtórnym przyjściu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

W tym trudnym czasie, nasze modlitwy są z rodziną pastora Romana Chalupki i wszystkimi, którzy go znali. Niech Bóg da Wam siłę, pociechę i nadzieję w Jego obietnicy zmartwychwstania dla tych, którzy ufają Jezusowi.

Z głębokimi wyrazami współczucia,
Zarząd Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP