Decyzją większości delegatów XXVIII Zjazdu Diecezji Wschodniej Przewodniczącym tej Diecezji został pastor Marek Rakowski, który wcześniej przez 15 lat pełnił służbę Sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, a wcześniej służbę Sekretarza Diecezji Południowej tego Kościoła. Ponadto kierował pracami Sekretariatu Rodziny przy Zarządzie Kościoła, a także posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu seminariów małżeńskich, które prowadził ze swoją żoną Aliną.