Pierwsze posiedzenie Rady Diecezji nowej kadencji odbyło się dnia 2 lipca 2023. Podjęto na nim wiele decyzji kadrowych. Przekazujemy najważniejsze z nich.

Sekretariaty

Strategiczne znaczenie w realizacji misji i planów diecezji mają sekretariaty, czyli różne działy pracy. Poniżej przedstawiamy osoby odpowiedzialne za poszczególne sekretariaty.

Komitet Strategiczny – Marek Rakowski, Mateusz Krzesiński, Remigiusz Krok.

Marek Rakowski
Mateusz Krzesiński
Remigiusz Krok


Sekretariat Dzieci i Adventurer (Zuchy) – Paulina Dzięgielewska.

Paulina Dzięgielewska


Sekretariat Ewangelizacji i Misji Globalnej – Zbigniew Makarewicz.

Zbigniew Makarewicz


Komitet Misyjny – Zbigniew Makarewicz, Mirosław Karauda, Jan Kupczak, Konrad Pasikowski,

Zbigniew Makarewicz
Mirosław Karauda
Jan Kupczak
Konrad Pasikowski


Sekretariat Duszpasterstwa (Szkoła Sobotnia, małe grupy, diakonat, kościoły schronienia) – Remigiusz Krok.

Remigiusz Krok


Sekretariat Kaznodziejstwa – dyrektor: Marek Rakowski; asystent: Mateusz Krzesiński.

Marek Rakowski
Mateusz Krzesiński


Sekretariat Komunikacji i Mediów – Mateusz Krzesiński.

Mateusz Krzesiński


Sekretariat Misji Medialnej – Taras Semeniuk.

Taras Semeniuk


Sekretariat Młodzieży – Radosław Bojko.

Radosław Bojko


Komendant Chorągwi Wschodniej ZHA Pathfinder – Mariusz Rawiński.

Mariusz Rawiński

Okręgi i okręgowi

Mariusz Sobkowiak
Wasyl Bostan
Mirosław Karauda
Mariusz Maikowski
  • Podjęto decyzję o połączeniu okręgów warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego i nazwanie go okręgiem północno-wschodnim. Powołano na seniora tego okręgu pastora Mariusza Sobkowiaka.
  • Powołano na seniora okręgu lubelskiego pastora Wasyla Bostana.
  • Powołano na seniora okręgu łódzkiego pastora Mirosława Karaudę.
  • Powołano na seniora okręgu mazowieckiego pastora Mariusza Maikowskiego.

Zatrudnienie

Radosław Bojko
Zbigniew Makarewicz
  • Absolwent WSTH, Radosław Bojko rozpocznie staż pastorski na terenie okręgu warszawskiego u boku doświadczonych pastorów.
  • Po kadencji służby na szczeblu Zarządu Kościoła na stanowisku dyrektora ewangelizacji, pastor Zbigniew Makarewicz powraca do służby w naszej diecezji i został skierowany do pracy w charakterze duchownego ordynowanego w Podkowie Leśnej.

Przeprowadzki

Mieczysław Tarasiuk
Juliusz Jankowski
Tomasz Żelazko
Wasyl Bostan
  • Pastor Mieczysław Tarasiuk do Suwałk.
  • Pastor Juliusz Jankowski do Lidzbarka Warmińskiego.
  • Pastor Tomasz Żelazko do Szczytna.
  • Pastor Wasyl Bostan do Zamościa.

Wszystkim powyższym osobom życzymy Bożej opieki, prowadzenia i błogosławieństwa w zadaniach, które będą wykonywać ku Jego chwale i zbawieniu ludzi.