EWANGELIZACJA

 • Uchwalono przyjąć i realizować w ramach duszpastersko-ewangelizacyjnych planów Diecezji, obok programu „Zjednoczeni w Słowie, modlitwie i misji”, również programy: „Całkowite zaangażowanie wyznawców” promujący ideę zaangażowanej służby każdego wyznawcy oraz „Zbór w każdym powiecie” kładący nacisk na rozwój pracy misyjnej na nowych terenach.
 • Zakupiono 70.000 egzemplarzy filmu „Adwentyści” i przekazanie zborom do działalności misyjnej.
 • Dodrukowano w Wydawnictwie Znaki Czasu książkę „Życie ma sens” w nakładzie 3.000 sztuk.
 • Zakupiono w Wydawnictwie Znaki Czasu gazetowe wydanie czasopisma „Ukryta prawda” w nakładzie 30.000 sztuk.
 • Zakupiono w Wydawnictwie Znaki Czasu gazetowe wydanie czasopisma „Życie ma sens” w nakładzie 70.000 sztuk. Nakład został bezpłatnie rozdysponowany proporcjonalnie na poszczególne okręgi.
 • Dofinansowanie działań ewangelizacyjnych w Szarowie, Wyszkowie, Zduńskiej Woli, Kutnie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Warszawie Centrum (dwukrotnie).
 • Dofinansowano organizację wystawy Expo zdrowie w Podkowie Leśnej.
 • Dofinansowano trzy obozy misyjne organizowane przez Grupę Misyjną Trzej Aniołowie w: Białymstoku, Grójcu oraz w Giżycku.
 • Zorganizowano X Misyjny Spływ Kajakowy, w terminie 3-6 lipca 2017 roku.
 • Zorganizowano w okresie wakacyjnym ewangelizację namiotową w Suwałkach.
 • Podjęto decyzję o zorganizowaniu ewangelizacji namiotowej w Zamościu okresie wakacyjnym 2018 roku.
 • Dofinansowano działalność ewangelizacyjną kwartetu „Adwent”. Dofinansowano funkcjonowanie Klubu zdrowia w Grójcu.

SPRAWOZDANIA

 • Przyjęcie przez Radę Diecezji sprawozdań z działalności Diecezji w roku 2016. Wśród nich sprawozdań przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, dyrektora sekretariatu ewangelizacji, dyrektora sekretariatu młodzieży, Komendanta Chorągwi Wschodniej Pathfinder, administratora nieruchomości oraz seniorów okręgów.
 • W roku 2017 w zborach Diecezji Wschodniej chrzest przyjęło 26 osób a 5 osób przyjętych zostało do Kościoła na podstawie wyznania wiary. Obecnie liczba ochrzczonych wyznawców w Diecezji wynosi 1912.

ZJAZD KOŚCIOŁA

 • Zgodnie ze Statutem Rada Diecezji powołała delegatów Diecezji Wschodniej na Zjazd Kościoła zaplanowany na 31maja-2czerwca 2018 roku w liczbie 32.

ADMINISTRACJA

 • Sprzedano mieszkanie służbowe w Radomiu ul. Chrobrego 52/34,
 • Wykonano prace związane z zakończeniem inwestycji budowy Domu Modlitwy w Radomiu.
 • Powołano Komitet, którego zadaniem będzie określenie stanu i potrzeb nieruchomości Diecezji oraz sposobu i źródeł pozyskiwania środków na ich remonty i utrzymanie.
 • Sfinansowano koszty naprawy dachu na budynku kościelnym w Łodzi przy ul. Płockiej 28. Remont dotyczył dachu na starej części budynku.
 • Wyremontowano mieszkania służbowe pastorów w Łodzi Górnej, Radomiu oraz Warszawie.
 • Przygotowano nowe mieszkanie służbowe dla pastora w Lublinie.
 • Wykonano nowe przyłącze wody do Domu Modlitwy w Szarowie.
 • Dofinansowano inwestycję Domu Modlitwy w Łodzi Górnej ul. Płocka 28 w celu wykonania prac niezbędnych do odbioru budynku, wynikających z zakresu projektu zamiennego.
 • Sfinansowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Modlitwy w Puławach.
 • Naprawiono elewację w Lublinie ul. Niecała 4.
 • W związku z przeniesieniem biura Diecezji przeprowadzono prace remontowe pomieszczeń przystosowywanych na biuro Diecezji Wschodniej.
 • Przyjęto od dnia 1 stycznia 2018 roku regulamin porządku domowego dla najemców w budynkach zarządzanych przez Diecezję Wschodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

PRACOWNICY DIECEZJI

 • Przyjęto do służby:
  • Andresa Torresa Mendeza – jako ewangelistę-wolontariusza misyjnego (Suwałki),
  • Damiana Bilicza – jako pastora stażystę (Warszawa Żoliborz).
 • Przeniesiono służbowo:
  • pastora Krzysztofa Romanowskiego (Radom, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski),
  • pastora Jarosława Trojanowskiego (Płock, Ciechanów, Sochaczew),
  • pastora Mariusza Maikowskiego (Warszawa Centrum, Warszawa Żoliborz, Piaseczno),
  • pastora Remigiusza Kroka (Lublin, Puławy, Chojeniec).
 • W związku z przeniesieniami służbowymi powołano na funkcję seniorów okręgów:
  • pastora Mieczysława Tarasiuka (okręg warmińsko-mazurski),
  • pastora Mariusza Maikowskiego (okręg mazowiecki),
  • pastora Remigiusza Kroka (okręg lubelski).
 • Podniesiono do godności pastora próbnego pastora Konrada Pasikowskiego.
 • Przedłużono umowę o służbie:
  • ewangelisty wolontariusza-misyjnego Wojciecha Didyka,
  • ewangelisty wolontariusza-misyjnego Tomasza Ryskiego.
 • Zgodnie z Prawem Służby Kościelnej powołano Komisję orzekającą w sprawach dyscyplinarnych.
 • Oddelegowano pastora Zbigniewa Makarewicza, w okresie od jesieni 2017 do jesieni 2019 roku, do nagrań video 28 zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 • Przyjęto znowelizowany regulamin Diecezjalnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników.
 • Wyrażono zgodę, aby pastorzy: Mariusz Zaborowski, Mariusz Maikowski, Adam Grześkowiak oraz Zbigniew Makarewicz prowadzili zajęcia ze studentami WSTH w roku akademickim 2017/2018.
 • Zawarto umowę z Centrum Medycznego Puławska Sp. z o.o. w Piasecznie na przeprowadzanie badań okresowych pracowników Diecezji w zakresie medycyny pracy.

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Zorganizowano, w dniach 6-20 sierpnia, obóz w Wilkasach dla młodzieży w wieku 15-19 lat.
 • Wsparto finansowo organizację przez Chorągiew Wschodnią ZHA Pathfinder festynu zdrowotnego w gminie Jadów.
 • Dofinansowano Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Lublinie w dniach 26-28 maja 2017 roku oraz w Łodzi Górnej w dniach 12-14 stycznia 2018 roku.
 • Dofinansowano Zjazd Młodzieży ukraińskiej w Warszawie w dniach 13-16.10.2017 roku.
 • Dofinansowano wyjazd Tomasza Szydłowskiego na Kongres Młodzieży w Walencji w okresie 1-5 sierpnia 2017 roku.
 • Przyznano dofinansowanie trzem osobom do wyjazdów wakacyjnych na programy organizowane przez Kościół w 2017 roku.
 • Powołano z dniem pastora Piotra Bylinę na kierownika Komitetu młodzieży w Diecezji.
 • Powołano Tarasa Semeniuka w skład Komitetu młodzieży Diecezji.

INNE

 • Z dniem 1.10.2017 przyłączono zbór Płock do okręgu mazowieckiego
 • Dofinansowano kwotą wyjazd grupy 17 osób z Diecezji Wschodniej na Konferencję Zdrowia Psychicznego w Wiśle w okresie 15-18 czerwca 2017.
 • Dofinansowano czterem studentom wyżywienie i noclegi w czasie zaocznych sesji studiów w Instytucie Teologicznym i Katechetyczno-Pedagogicznym WSTH.