EWANGELIZACJA

 • Uchwalono kontynuować w 2018 roku następujące projekty Misji Globalnej:
  Suwałki – Sejny, Giżycko, Kozienice.
 • Uchwalono zakupić 300 egzemplarzy materiałów do udzielania lekcji biblijnych „Wierzę…” przygotowanych przez Sekretariat Ewangelizacji i Wydawnictwo Znaki Czasu.
 • Dofinansowano działania ewangelizacyjne w: Zduńskiej Woli, Kutnie, Mrągowie, Szarowie, Zambrowie, Wyszkowie, Zamościu, Lidzbarku Warmińskim oraz Łodzi Widzew.
 • Dofinansowano XI Misyjny Spływ Kajakowy, który odbędzie się w okolicach Szczytna w terminie 2-5 lipca 2018 roku.

SPRAWOZDANIA  

 • Przyjęcie przez Radę Diecezji sprawozdań z działalności Diecezji w roku 2017. Wśród nich sprawozdań przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, dyrektora sekretariatu ewangelizacji, dyrektora sekretariatu młodzieży, Komendanta Chorągwi Wschodniej Pathfinder, administratora nieruchomości oraz seniorów okręgów.
 • Przyjęcie wstępnego sprawozdania Komitetu do spraw planów Diecezji na 2018 rok.
 • Przyjęcie sprawozdania finansowego Skarbnika Diecezji na dzień 31 marca oraz na 2018 roku.
 • Przyjęto częściowe sprawozdanie Komitetu ds. administracji.
 • W I półroczu 2018 w zborach Diecezji Wschodniej chrzest przyjęło 20 osób a 1 osoba przyjęta została do Kościoła na podstawie wyznania wiary. Obecnie liczba ochrzczonych wyznawców w Diecezji wynosi 1935.

 ZBORY I GRUPY

 • Uchwalono powołać Grupę w Ostrołęce.

ADMINISTRACJA

 • Zakupiono lokal mieszkalny w Płocku, o łącznej powierzchni użytkowej 35,82 m2  z przeznaczeniem na mieszkanie służbowe pastora.
 • Zwiększono stawkę czynszu w Lublinie ul. Niecała 4.
 • Wynajęto lokale: w Łodzi ul. Kopcińskiego 67/2; Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 22.
 • Ujednolicono od 1 maja 2018 roku systemu opłat za mieszkania służbowe administratorów nieruchomości w Białymstoku i Lublinie.
 • W związku ze zużyciem, popękaniem papy na południowy spadzie dachu w Łodzi Górnej uchwalono dofinansować wymianę papy.
 • Dofinansowano, przy dużym zaangażowaniem finansowym zboru w Zamościu, założenie w pomieszczeniach zborowych instalacji centralnego ogrzewania.
 • Sfinansowano naprawę komina w budynku w Wilkasach.
 • Dofinansowano wymianę okna w Domu Modlitwy w Chojeńcu.

PRACOWNICY DIECEZJI

 • Powołano z dniem 1.04.2018 roku do służby pastorskiej na czas nieokreślony pastora Mikołaja Krzyżanowskiego.
 • Powołano Wojciecha Didyka na starszego grupy w Ostrołęce.
 • Powołano Tarasa Semeniuka jako pastora stażystę w wymiarze całego etatu w okresie od 1.10 2018 do 30.09.2020.
 • Wyrażono zgodę pastorowi Konradowi Pasikowskiemu na dzienne studia doktoranckie z pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w okresie od 1.10 2018 do 30.06.2022 roku. Jednocześnie zgodnie z Art. 73.5 PSK oraz inicjatywą pastora Pasikowskiego, który wystąpił Rady Diecezji o zmniejszenie wymiaru czasu jego służby, uchwalono zmniejszenie wysokości etatu o 25%.
 • W odpowiedzi na podanie Zarządu Kościoła wyrażono akceptację, aby pastor Grzegorz Korczyc pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu Szafarstwa przy Zarządzie Kościoła, w wymiarze 35% etatu.
 • Powołano pastora Grzegorza Korczyca jako przedstawiciela Diecezji do Rady Kościelnego Fundusz Socjalnego.
 • W związku z organizacją ewangelizacji namiotowej w Zamościu w dniach od 27 lipca do 5 sierpnie 2018 roku uchwalono oddelegować do udziału następujących pracowników Diecezji: Piotr Stachurski, Mariusz Zaborowski, Grzegorz Korczyc, Piotr Gołaszewski, Remigiusz Krok, Jan Kupczak, Wojciech Didyk, Piotr Bylina, Tomasz Żelazko, Tomasz Ryski, Damian Bilicz, Taras Semeniuk.
 • W odpowiedzi na podanie rektora WSTH uchwalono delegować pastora Adama Grześkowiaka w dniach 21-25.01.2018 do nauczania na studiach magisterskich Andrews University w Podkowie Leśnej.
 • Oddelegowano pastora Piotra Bylinę jako kapelana na Ogólnopolski obóz Pathfinder w Kurnędzu w okresie 6-15 sierpnia 2018 roku.
 • Oddelegowano pastora Adama Grześkowiaka do przeprowadzenia serii wykładów biblijnych w zborze Warszawa Centrum w okresie 25-27 maja 2018 roku.
 • Uchwalono oddelegować do pomocy w organizacji campu w Zatoniu w dniach 13-22 lipca 2018 roku pastora Konrada Pasikowskiego oraz pastora Damiana Bilicza.

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Uchwalono delegować Paulinę Dzięgielewską oraz Tomasza Szydłowskiego na Światowy Kongres Młodzieży w Niemczech w okresie 31 lipca do 4 sierpnia 2018 roku.
 • Uchwalono, iż w okresie wakacji 2018 roku odbędą się dwa obozy na terenie diecezjalnego ośrodka w Wilkasach:
  15-29 lipca – dla dzieci w wieku 8-14 lat,
  12-26 sierpnia – dla młodzieży w wieku 15-19 lat.
  Pierwszy obóz poprowadzą pastor Mariusz Maikowski i Andres Torres.
  Drugi obóz poprowadzą pastor Zbigniew Makarewicz i Taras Semeniuk.
 • Oddelegowano Martę Słociak, Karolinę Harasim i Mateusza Piróga na Konferencję na temat muzyki w Podkowie Leśnej w okresie 9-11 marca 2018.
 • Dofinansowano Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Lublinie w dniach 25-27 maja 2018 roku.

INNE

 • Wyrażono opinię na Zjazd Kościoła dotyczącą ewentualnego utworzenia przy Zarządzie Kościoła centralnego biura księgowego obejmującego także księgowość diecezji oraz utworzenia centralnej administracji budynków kościelnych.
 • Oddelegowano Tomasza Karaudę na Europejską Konferencję Zdrowia w Bukareszcie w okresie 17-21 kwietnia 2018.
 • Powołano z dniem 1 marca 2018 Jarosława Szambelana na webmastera diecezjalnej strony internetowej www.adwentysci.org.pl.