EWANGELIZACJA

 • Uchwalono zakupić w Wydawnictwie Znaki Czasu gazetowe wydanie czasopisma „Życie ma sens – z niewoli do wolności” w nakładzie 50.000 sztuk i bezpłatnie udostępnić je zborom.
 • Dofinansowano działania ewangelizacyjne w Rejowcu Fabrycznym.
 • Dofinansowano projekt misyjny dotyczący działalności Klubu Zdrowia w Grójcu na 2019 rok.
 • Uchwalono zamówić w Wydawnictwie Znaki Czasu gazetowe wydanie czasopisma „Życie ma sens” w nakładzie 80.000 sztuk i bezpłatnie udostępnić je zborom.
 • Zakupiono w Wydawnictwie Znaki Czasu czasopisma „Modlitwa ma znaczenie”
  w nakładzie 2.000 sztuk i bezpłatnie rozdysponowano je wśród wyznawców Diecezji.

 

SPRAWOZDANIA  

 • Rada Diecezji przyjęła sprawozdania z działalności Diecezji w roku 2018. Wśród nich sprawozdań przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, dyrektora sekretariatu ewangelizacji, dyrektora sekretariatu młodzieży, Komendanta Chorągwi Wschodniej Pathfinder, administratora nieruchomości oraz seniorów okręgów.
 • Przyjęto sprawozdanie finansowe Skarbnika Diecezji na dzień 30 września oraz budżet Diecezji na 2019 roku.
 • Przyjęto częściowe sprawozdanie Komitetu ds. administracji.
 • W III kwartale 2018 w zborach Diecezji Wschodniej chrzest przyjęło 27 osób. Obecnie liczba ochrzczonych wyznawców w Diecezji wynosi 1965.

 

ZBORY I GRUPY

 • Powołano Grupę w Ostrołęce.
 • W związku z rozwojem liczebnym grupy powołano do istnienia Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Siedlcach.

 

 

ADMINISTRACJA

 • Uchwalono udzielić pożyczkę zborowi w Zduńskiej Woli na rewitalizację, związaną
  z wykonaniem nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu Domu Modlitwy.
 • W związku z awarią uchwalono sfinansować wymianę pieca CO w mieszkaniu służbowym w Wilkasach.
 • Uchwalono sfinansować naprawę komina budynku technicznego w Wilkasach.
 • Na podstawie Art. 58 Prawa Służby Kościelnej uchwalono zatwierdzić koszt remontu mieszkania służbowego w Ostrowi Mazowieckiej.
 • W odpowiedzi na prośbę o renegocjację spłaty pożyczki zboru Łódź Górna uchwalono przedłużyć termin spłaty pożyczki.
 • W związku z awarią uchwalono sfinansować naprawę instalacji wodnej w budynku przy ul. Płockiej 28 w Łodzi Górnej.

 

PRACOWNICY DIECEZJI

 • Powołano Igora Barona jako pastora stażystę w wymiarze ½ etatu na okres od 1.11- 31.12.2018, a od 1.01.2019 – 31.10.2020 na cały etat.
 • Uchwalono polecić pastora Piotra Bylinę do ordynacji pastorskiej.
 • Przedłużono porozumienie służby Andresa Torresa Mendeza jako ewangelistę-wolontariusza misyjnego w wymiarze całego etatu na okres od 01.10- 31.12. 2018 roku.
 • Uchwalono powołać Andresa Torresa Mendeza jako pastora stażystę w wymiarze całego etatu w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020.
 • Oddelegowano pastorów: Piotra Stachurskiego i Damiana Bilicza na sympozjum „Ewangelizacja i wzrost Kościoła”, w dniach 19-25.08.2018 w Newbold College.
 • W odpowiedzi na podane WSTH oddelegowano do prowadzenia zajęć ze studentami w roku akademickim 2018/2019 pastorów: Mariusza Zaborowskiego, Mariusza Maikowskiego oraz Adama Grześkowiaka.
 • W związku z powołaniem na funkcję Dyrektora Sekretariatu Zdrowia przy Zarządzie Kościoła w wymiarze całego etatu uchwalono zakończyć z dniem 1.12.2018 roku służbę Beaty Śleszyńskiej jako Dyrektora Sekretariatu Zdrowia w Diecezji Wschodniej.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Dofinansowano II Zjazd Młodzieży ukraińskiej, który odbył się w Warszawie
  w dniach 14-16.09.2018 roku.
 • Przyznano dofinansowanie dwóm osobom do wyjazdów wakacyjnych na programy organizowane przez Kościół w 2018 roku.
 • Dofinansowano Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Bielsku Podlaskim w dniach od 28.12.2018 do 01.01.2019 roku.
 • Powołano z dniem 10.12.2018 roku Mariusza Rawińskiego na zastępcę Komendanta ZHA Diecezji Wschodniej.

 

INNE

 • Uchwalono, zwołać Zwyczajny Zjazd Diecezji Wschodniej w dniach 30.05-1.06.2019. Sesja administracyjna obędzie Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej
  w Podkowie Leśnej, natomiast nabożeństwo dziękczynne w wynajętym Kościele
  w Warszawie.
 • Po uwzględnieniu uwag Rady Diecezji uchwalono przyjąć propozycje Stałego Komitetu Statutowego Diecezji dotyczące projektu zmiany statutu Diecezji w celu przedłożenia do akceptacji XXVII Zjazdowi Diecezji Wschodniej.
 • Dofinansowano szesnastu studentom wyżywienie i noclegi w czasie zaocznych sesji studiów w Instytucie Teologicznym i Katechetyczno-Pedagogicznym WSTH.