Rada Diecezji Wschodniej postanowiła, na prośbę wyznawców powołać dwie nowe jednostki kościelne: grupę ukraińską w Łodzi oraz grupę anglojęzyczną w Lublinie.

W Łodzi adwentyści pochodzący z Ukrainy przebywali już od kilku lat. Jednak wybuch wojny w Ukrainie spowodował przypływ ukraińskich adwentystów do obu łódzkich zborów. Od kilku miesięcy organizowane są nabożeństwa w języku ukraińskim, do Łodzi przybył z Ukrainy zatrudniony przez Diecezję Wschodnią pastor Yevhen Alokhin, który otrzymał zadanie zintegrowania ukraińskiej diaspory adwentystycznej w tym mieście.

Obecnie w nabożeństwach w języku ukraińskim uczestniczy do 50 osób. Nabożeństwa odbywają się w kościele przy ul. Płockiej 28 w soboty o godz. 14:00.

Na zdjęciu: wyznawcy z grupy w Lublinie podczas występu na tegorocznym Festiwalu Hosanna w Częstochowie.

Od końca 2019 roku na nabożeństwach adwentystycznych w Lublinie zaczęli pojawiać się w coraz większej ilości goście pochodzący z Afryki. W celu umożliwienia im przyswajania treści nabożeństw, zbór zakupił zestawy do tłumaczenia, zapewniając także tłumaczy. Pandemia przyspieszyła rozwój wypadków. W związku z ograniczeniami liczby uczestników nabożeństw, nasi goście z Afryki poprosili o możliwość organizowania samodzielnie nabożeństw. Obecnie w nabożeństwach w języku angielskim uczestniczy grupa czterdziestu osób, a jej liderzy podjęli decyzję o chęci zorganizowana życia w tej wspólnoty w ramach odrębnej jednostki kościelnej.

Grupa anglojęzyczna w Lublinie składa się przede wszystkim z obywateli Zimbabwe, którzy przyjechali do Lublina na studia. To jest młoda, dynamiczna i żywiołowa społeczność. Nabożeństwa tej grupy odbywają się w kościele przy ul. Niecałej 4 w soboty o godz. 12:30.