Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem chrześcijańskim, typu protestanckiego, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej (USA), które w 1888 roku dotarło także na ziemie polskie (Wołyń). W swojej nauce kładzie szczególny nacisk na:

  • wiarę, która jest Bożym darem dla człowieka,
  • Pismo Święte, Biblię, jako jedyny autorytet w sprawach wiary,
  • uznaje wiarygodność biblijnego opisu stworzenia świata (odrzuca teorię ewolucji),
  • świętuje chrześcijańską sobotę, jako siódmy dzień tygodnia, zgodnie z IV przykazaniem biblijnego Dekalogu,
  • chrzci dorosłych, którzy pragną połączyć swe życie z Bogiem, przyjmując Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela,
  • oczekuje rychłego powrotu Jezusa, jako wydarzenia wyraźnie przepowiedzianego przez biblijne proroctwa.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przywiązuje dużą uwagę do promowania zdrowego stylu życia. Prowadzi wiele placówek medycznych (szpitali, sanatoriów, przychodni i klinik), organizuje także praktyczne seminaria na temat zdrowej kuchni, aktywnie walczy z nałogami i patologiami społecznymi.

Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie nadziei, ludzie, którzy oczekują lepszej przyszłości obiecanej wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa. Aktywne oczekiwanie na Jego powrót jest głównym motorem ich życia i działania..

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie Kościoła Adwentystycznego w Polsce www.adwent.pl