Aktualności dotyczące zjazdu.

Statut zjazdu

Statut zjazdu

W związku z tym, że 1 i 2 czerwca odbędzie się XXVIII Zjazd Diecezji Wschodniej, chcemy poinformować procedurze wyboru delegatów zwyczajnych, określonych w Statucie Diecezji Wschodniej. Zgodnie z art.17 ust. 1 Statutu Diecezji: „Prawo udziału w Zjeździe Diecezji mają…


Przejdź na stronę z materiałami dla delegatów: