SZCZEGÓLNE DNI

DATA WYDARZENIE
06.01.2018 Dzień Wolności Religijnej
10-20.01.2018 10 Dni Modlitw
13.01.2018 Dzień WZC
20.01.2018 Dzień Postu i Modlitwy
10.02.2018 Dzień Szafarstwa – misja w Internecie
24.02.2018 Dzień KSB
03.03.2018 Światowy Dzień Misji Kobiet
10.03.2018 Rozpoczęcie Tygodnia Młodzieży
17.03.2018 Zakończenie Tygodnia Młodzieży – Światowy Dzień Młodzieży
31.03.2018 Dary 13-tej Soboty
07.04.2018 Dzień ORTV “Głos Nadziei”
12.05.2018 Dzień PSZR
26.05.2018 Dzień Rodziny Chrześcijańskiej
09.06.2018 Dzień Misji Globalnej
30.06.2018 Dary 13-tej Soboty
30.06.2018 Ruch Pathfinder
01.09.2018 Dzień Edukacji Adwentystycznej
29.09.2018 Dary 13-tej Soboty
13.10.2018 Dzień Żniwno-Dziękczynny
20.10.2018 Dzień Stworzenia
03-10.11.2018 Tydzień Modlitwy
10.11.2018 Doroczne Dary Ofiarności
24.11.2018 Dzień Pathfinders
01.12.2018 Dzień Dobroczynności
29.12.2018 Dary 13-tej Soboty
29.12.2018 Dom Modlitwy w Olsztynie