ZJEDNOCZENI W MODLITWIE

  • 13.10.2018
   Zjazd okręgowy w Radomiu
  • 20.10.2018
   Zjazd okręgowy Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
  • 22-25.10.2018
   Audyt Diecezji Wschodniej

Zapraszamy do udziału w inicjatywie.
Więcej informacji w okólniku:

Aktualny biuletyn:

Biuletyny: