ZJEDNOCZENI W MODLITWIE

  • 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Zapraszamy do udziału w inicjatywie.
Więcej informacji w okólniku:

Aktualny biuletyn:

Biuletyny: