ZJEDNOCZENI W MODLITWIE

  • 20.10.2018
   Zjazd okręgowy Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
  • 22-25.10.2018
   Audyt Diecezji Wschodniej
  • 27.10.2018
   Zjazd Okręgowy Okręgu Podlaskiego

Zapraszamy do udziału w inicjatywie.
Więcej informacji w okólniku:

Aktualny biuletyn:

Biuletyny: