PODZIĘKOWANIE


Dziękujemy Bogu za hojność wyznawców Diecezji Wschodniej. Pomimo, że w zborach nie odbywały się nabożeństwa, kwota darów składanych jako „dary na cel kultu religijnego”, składanych do Diecezji nie były znacząco mniejsze od kwietnia 2019 roku.
Dary te wyniosły odpowiednio:
kwieceń 2020: 335.204 zł.
kwiecień 2019: 347.757 zł.

I kwartał i kwiecień 2020: 1.258.406 zł.
analogiczny okres 2019: 1.308.000 zł.

Dary na cele kultu religijnego można wpłacać na konto Diecezji Wschodniej: 05124018191111000010820474