SEKRETARIAT SZKOŁY SOBOTNIEJ

Pastor Remigiusz Krok

SEKRETARIAT  DZIECI

Paulina Dzięgielewska

SEKRETARIAT  MŁODZIEŻY

Pastor Taras Semeniuk

SEKRETARIAT RODZINY

Mieczysław Tarasiuk

SEKRETARIAT EDUKACJI

Beata Baron

SEKRETARIAT KAZNODZIEJSTWA

Czesław Czajka

SEKRETARIAT MISJI KOBIET

Joanna Szulc

KOMENDANT CHORĄGWI WSCHODNIEJ ZHA

Mariusz Rawiński

KOMENDANT ADVENTURER

Dominika Dziedzic