KONTAKT

Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Adres: ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
Telefon: 22 / 31 31 421
Email: diecezja.wschodnia@adwent.pl


Sekretariat: Maja Makarewicz
Telefon: 22 / 31 31 421
Email: maja.makarewicz@wp.pl

Księgowość: Anna Zakrzewska
Telefon: 22 / 31 31 423
Email: abimati@wp.pl

Administrator nieruchomości: Piotr Barbucha
Telefon: 730 666 803
Email: Piotr.Barbucha.81@gmail.com


Informacje:
NIP: 525 15 76 556
REGON: 012197298

Konto PKO B.P. SA XV o/Warszawa
42 1020 1156 0000 7402 0059 4259