KONTAKT

  • 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Adres: ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
Telefon: 22 / 31 31 421
Email: diecezja.wschodnia@adwent.pl


Sekretariat: Maja Makarewicz
Telefon: 22 / 31 31 421
Email: maja.makarewicz@wp.pl

Księgowość: Anna Zakrzewska
Telefon: 22 / 31 31 423
Email: abimati@wp.pl

Administrator nieruchomości: Jerzy Góralewski
Telefon: 669 775 338
Email: jgoralewski@o2.pl


Informacje:
NIP: 525 15 76 556
REGON: 012197298

Konto PKO B.P. SA XV o/Warszawa
42 1020 1156 0000 7402 0059 4259