Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP


Sekretariat

Księgowość

Administrator nieruchomości

Administrator strony www


Informacje

NIP: 525 15 76 556
REGON: 012197298

Konto PKO B.P. SA XV o/Warszawa
42 1020 1156 0000 7402 0059 4259