DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

a naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym.

Wierzymy, że Bóg jest w stanie rozwiązać problem wojny na Ukrainie,

POMOC UKRAINIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo

WIERZYMY, ŻE BÓG NAS KOCHA