DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

oraz o rozwój Dzieła Bożego w Diecezji Wschodniej.

które pragniesz przyprowadzić do Jezusa Chrystusa,

albo o każdej innej porze o 7 osób,

Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wieczorem,

ZJEDNOCZENI W MODLITWIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo

WIERZYMY, ŻE BÓG NAS KOCHA

  • 12.05.2018
   Nabożeństwo Okręgowe Okręgu Łódzkiego
  • 12.05.2018
   Nabożeństwo Okręgowe Okręgu Lubelskiego
  • 19.05.2018
   Nabożeństwo Okręgowe Okręgu Warmińsko-Mazurskiego