Najważniejsze decyzje pierwszego posiedzenia Rady Diecezji Wschodniej

Najważniejsze decyzje pierwszego posiedzenia Rady Diecezji Wschodniej

Pierwsze posiedzenie Rady Diecezji nowej kadencji odbyło się dnia 2 lipca 2023. Podjęto na nim wiele decyzji kadrowych. Przekazujemy najważniejsze z nich. Sekretariaty Strategiczne znaczenie w realizacji misji i planów diecezji mają sekretariaty, czyli różne działy pracy. Poniżej przedstawiamy…

Najważniejsze decyzje Rady i Komitetu Zarządzającego Diecezji Wschodniej w 2017 roku

Najważniejsze decyzje Rady i Komitetu Zarządzającego Diecezji Wschodniej w 2017 roku

EWANGELIZACJA Uchwalono przyjąć i realizować w ramach duszpastersko-ewangelizacyjnych planów Diecezji, obok programu „Zjednoczeni w Słowie, modlitwie i misji”, również programy: „Całkowite zaangażowanie wyznawców” promujący ideę zaangażowanej służby każdego wyznawcy oraz „Zbór w każdym powiecie” kładący nacisk na rozwój pracy…