RADA DIECEZJI

  • 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Pastor Mirosław Karauda – Przewodniczący Diecezji

Pastor Remigiusz Krok – Sekretarz Diecezji (z-ca przewodniczącego)

Pastor Grzegorz Korczyc – Skarbnik Diecezji

Pastor Remigiusz Krok – Senior Okręgu Lubelskiego

Pastor Czesław Czajka – Senior Okręgu Łódzkiego

Pastor Mieczysław Tarasiuk – Senior Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Pastor Mariusz Maikowski – Senior Okręgu Mazowieckiego

Pastor Adam Grześkowiak – Senior Okręgu Podlaskiego

Anna Majewska – Radna z Okręgu Lubelskiego

Andrzej Jóźwik – Radny z Okręgu Lubelskiego

Piotr Barbucha – Radny z Okręgu Łódzkiego

Bożena Czarnecka – Radny z Okręgu Łódzkiego

Mariusz Rawiński – Radny z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Paulina Dzięgielewska – Radna z Okręgu Podlaskiego

Lucjan Krzysiek – Radna z Okręgu Mazowieckiego

Błażej Owczarek – Radny z Okręgu Mazowieckiego

Michał Pawluczuk – Radny z Okręgu Podlaskiego