RADA DIECEZJI

  • 9-19.01.2019
   10 dni modlitwy
  • 9.03.2019
   Nabożeństwo okręgu warmińsko-mazurskiego
  • 9-16.09.2019
   Młodzieżowy Tydzień Modlitwy

Pastor Piotr Stachurski – Przewodniczący Diecezji

Pastor Mariusz Zaborowski – Sekretarz Diecezji (z-ca przewodniczącego)

Pastor Grzegorz Korczyc – Skarbnik Diecezji

Pastor Remigiusz Krok – Senior Okręgu Lubelskiego

Pastor Czesław Czajka – Senior Okręgu Łódzkiego

Pastor Mieczysław Tarasiuk – Senior Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Pastor Mariusz Maikowski – Senior Okręgu Mazowieckiego

Pastor Adam Grześkowiak – Senior Okręgu Podlaskiego

Anna Majewska – Radna z Okręgu Lubelskiego

Sylwester Choma – Radny z Okręgu Lubelskiego

Henryk Turczak – Radny z Okręgu Łódzkiego

Zbigniew Karniłowicz – Radny z Okręgu Podlaskiego

Sylwester Walkiewicz – Radny z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Mirosław Ciupek – Radny z Okręgu Podlaskiego

Ewa Gawryjołek – Radna z Okręgu Mazowieckiego

Tomasz Dutkowski – Radny z Okręgu Mazowieckiego

Mirosław Staszczyk – Radny z Okręgu Łódzkiego