• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Adwentystka uhonorowana orderem

W dniu 5 marca 2019 roku Maria Brzózek – adwentystka dnia siódmego – została nagrodzona orderem „Przyjaciel niepełnosprawnych” za wieloletnią działalność dla niepełnosprawnych. Uroczystość nadania orderów odbyła się w ramach obchodów „VIII Dni osób Niepełnosprawnych” organizowanych przez Miasto Legionowo i Powiat Legionowski.
Wysoka Kapituła Orderu w następujący sposób uzasadniła swoją decyzję:
„Pani Maria Brzózek od 2000 roku jest związana z Towarzystwem Pomocy Dzieciom w Legionowie
i działalnością charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci. Od 2010 roku jest także członkiem Grupy Otwarte Serca zajmującej się działalnością dobroczynną, aktywnie włączając się w organizację licznych koncertów, festynów, aukcji i kwest, współpracując z osobami prywatnymi, fundacjami i instytucjami z terenu miasta.
Zebrane datki przeznaczone zostały głównie na pomoc w finansowaniu rehabilitacji i leczenia, a także wyjazdów wakacyjnych dzieci z niepełnosprawnością. Przy współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną pani Maria przez wiele lat prowadziła bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych i chorych, wspierała również legionowskie „Amazonki”
i samotne matki znajdujące się w trudnych warunkach życiowych.
Zaangażowanie pani Marii Brzózek, determinacja i konsekwencja w działaniu zasługują na podziw
i szacunek oraz wyróżnienie wśród osób szczególnie zasłużonych dla niepełnosprawnych w powiecie legionowskim”.
Cieszymy się, że nasza wyznawczyni była jedną z trzech zasłużonych na rzecz niepełnosprawnych działaczek, uhonorowanych tym orderem w czasie tegorocznych obchodów dni osób niepełnosprawnych. Serdecznie jej gratulujemy!

Pastor Mariusz Maikowski