Kościół – ta nazwa brzmi dumnie i zazwyczaj kojarzy się z okazałymi budynkami, w których spotykają się setki ludzi na nabożeństwach. Obok takiego zrozumienia, kościół to także małe społeczności ludzi (nawet dwóch lub trzech, zgodnie ze słowami Jezusa), spotykających się w domach jak pierwsi chrześcijanie (Dz 2,42), aby wspólnie studiować Słowo Boże, modlić się i integrować w serdecznej atmosferze.

Spotkania w domach, znane jako kościoły domowe, małe grupy lub grupy uczniostwa mają także dzisiaj wielkie znaczenie w duchowym życiu jednostki, a także w spajaniu kościoła w mniejszych wspólnotach.

Tutaj będą zamieszczane materiały pomocne w założeniu i prowadzeniu kościoła domowego, wspólnego studiowania Biblii w małych grupach i inne bardzo ciekawe materiały z tej dziedziny.

Materiały do pobrania