• 30.05-01.06.2019
   Zjazd Diecezji Wschodniej
  • 08.06.2019
   Jubileusz 50-lecia zboru w Chojeńcu
  • 23.06.2019
   Rada Diecezji Wschodniej

Biuletyn młodzieżowy

„W godzinie próby niechaj młodzi otworzą Słowo Boże i niech pokornymi sercami i
z wiarą, szukają u Pana mądrości, by zrozumieć Jego wolę, oraz siły, by móc ją
wykonać” (ML:315).
„Przedstawcie swoje potrzeby, radości, smutki, troski i obawy Bogu. Nie można Go
zmęczyć, nie można Go przeciążyć. Ten, który policzył włosy na twojej głowie, nie
jest obojętny na potrzeby swoich dzieci.” (SC: 100).
Obietnice na czasy końca

Biuletyn młodzieżowy – PDF