• 9.03.2019
   Nabożeństwo okręgu warmińsko-mazurskiego
  • 9-16.03.2019
   Młodzieżowy Tydzień Modlitwy
  • 16.03.2019
   Światowy Dzień Młodzieży

Biuletyn młodzieżowy

„W godzinie próby niechaj młodzi otworzą Słowo Boże i niech pokornymi sercami i
z wiarą, szukają u Pana mądrości, by zrozumieć Jego wolę, oraz siły, by móc ją
wykonać” (ML:315).
„Przedstawcie swoje potrzeby, radości, smutki, troski i obawy Bogu. Nie można Go
zmęczyć, nie można Go przeciążyć. Ten, który policzył włosy na twojej głowie, nie
jest obojętny na potrzeby swoich dzieci.” (SC: 100).
Obietnice na czasy końca

Biuletyn młodzieżowy – PDF