„Do domu Pana idziemy”- wznawiane nabożeństwa

Po dwumiesięcznej przerwie, zbory Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Diecezji Wschodniej powoli przywracają organizację nabożeństw. W większości zborów ostatnie nabożeństwo odbyło się w sobotę, 7 marca 2020 r, po czym zostały zawieszone z powodu epidemii COVID- 19. Zbory nie wznawiały nabożeństw w sytuacji, gdy mogło być obecnych 5 osób, czekano także w sytuacji, gdy wierni mogli uczestniczyć w ilości jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni budynku sakralnego. Decydowały względy bezpieczeństwa. W tym czasie na szkole sobotniej spotykał się jeden ze zborów, inne organizowały transmisje internetowe, lub internetowe nabożeństwa videokonferencyjne.

               W sobotę, 16 maja pierwsze nabożeństwo po przerwie zorganizował zbór Warszawa – Centrum, najliczniejszy zbór adwentystyczny w Polsce. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy (1 osoba na 15 metrów kw.powierzchni),  w nabożeństwie mogło wziąć udział około 10 procent  liczącego 370 ochrzczonych wyznawców zboru. Nabożeństwa kontynuuje także zbór w Lidzbarku Warmińskim

               Kolejne zbory planują wznowienie nabożeństw od soboty 23 marca. Należą do nich zbory w: Olsztynie, Szczytnie i diaspora z Giżycka. Wszystkie te wspólnoty znajdują się na terenie województwa warmińsko- mazurskiego,  w którym odnotowano jedną z najniższych ilości zakażeń w Polsce, a od kilku tygodni nie ma w ogóle zakażeń, albo są to pojedyncze przypadki danego dnia.

               W piątek, 22 maja w zborze w Lublinie odbędzie się uroczystość chrztu świętego, organizowana przez zbór w Puławach.

               Od niedzieli, 17 maja w nabożeństwach może uczestniczyć liczba wiernych w ilości jednej osoby na 10 metrów kwadratowych powierzchni.

               W Diecezji Wschodniej, wśród jej wyznawców odnotowano oficjalnie jedną ofiarę śmiertelną epidemii COVID 19 oraz kilka pojedynczych przypadków zakażeń osób, które powróciły do zdrowia.