Działalność naszej Diecezji w okresie epidemii

Stan epidemii  COVID-19 w Polsce wstrzymał aktywność  naszej Diecezji, ale nie zatrzymał całkowicie Prezentujemy krótki raport z wydarzeń w naszej Diecezji z ostatniego miesiąca.

Pandemia COVID-19 wstrzymała organizację nabożeństw w zborach naszej Diecezji. Zostało odwołanych szereg planowanych wydarzeń: szkolenia rad zborów w Olsztynie, konferencja pastorów i kwietniowa konferencja starszych zborów, odwołano także wydarzenia planowane na wakacje: obozy dla dzieci i młodzieży w Wilkasach, akcję ewangelizacyjną „Życie ma sens” w Mrągowie.  Przełożono na późniejszy termin planowane na maj nabożeństwa okręgowe.  Biuro Diecezji do końca kwietnia pracuje w trybie zdalnym.

Niestety, 31 marca zmarła pierwsza ofiara COVID -19 wśród naszych wyznawców. Jest to jak dotąd jedyna osoba z grona adwentystów dnia siódmego, która poniosła śmierć w wyniku zakażenia koronawirusem.

Mimo problemów i ograniczeń, które dotykają całe polskie społeczeństwo, zbory w naszej Diecezji żyją i służą.

Przede wszystkim, zbory Warszawa- Centrum, Lódź- Widzew, zbór w Podkowie Leśnej organizują nabożeństwa sobotnie, które ssą transmitowane online.  Na żywo są odbierane łącznie w około 1300 domach, wielokrotnie więcej osób dodatkowo ogląda te nabożeństwa w późniejszym czasie. Zbór Międzynarodowy w Warszawie organizuje transmisję nabożeństw w języku ukraińskim i rosyjskim.

Spotkania zborów przeniosły się z budynków kościelnych do internetu. Właśnie rozpoczął się czwarty tydzień spotkań w ramach ogólnoświatowego projektu „100 Dni Modlitwy”. Część zborów organizuje codziennie spotkania przy użyciu komunikatorów internetowych. Kilka zborów- używając tych samych narzędzi- organizuje studium Biblii w szkole sobotniej.

Swoją normalną służbę- tylko w formule zdalnej- prowadzą pastorzy Diecezji Wschodniej. Za pomocą rozmów telefonicznych, a także komunikatorów internetowych, utrzymują kontakt z wyznawcami, organizują spotkania modlitewne, prowadzą lekcje religii dla dzieci i młodzieży. Pomagają także starszym wyznawcom w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych.  Nie zatrzymuje się także praca misyjna. Pastorzy informują, że gdy tylko będzie taka formalna możliwość, zostaną zorganizowane uroczystości chrztu świętego, a ciągle aktualny w planach jest diecezjalny chrzest święty, który ma odbyć się 6 czerwca.

W każdy wtorek odbywają się videokonferencje z udziałem pastorów Diecezji Wschodniej. Podczas tych spotkań, duchowni relacjonują sytuację w zborach, z którymi współpracują, podczas tych spotkań jest czas na wspólne modlitwy w intencji naszej Diecezji. W niedzielę, 19 kwietnia odbędzie się videkonferencja z udziałem starszych zborów

Filie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Chruślankach, Lublinie i Radomiu, uczestniczące w europejskim projekcie pomocy żywnościowej FEAD, dostarczały podopiecznym kolejne transze żywności. Także wyznawcy wykazują dużą aktywność misyjną i duszpasterską troskę.

Wszyscy czekają na ponowną możliwość organizowania nabożeństw w taki sposób, w jaki przyzwyczailiśmy- z silnym elementem wspólnotowym i bliskimi relacjami pomiędzy wiernymi. Na dzisiaj – musimy uzbroić się w cierpliwość, okazać dużo wytrwałości w zaistniałej sytuacji i modlić się, by Bóg zatrzymał epidemię. Drzwi zborów są zamknięte, ale Kościół żyje!