Informacja na temat możliwości składania darów

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości darów w czasie, gdy nie odbywają się nabożeństwa, informujemy, że dary na cele ewangelizacyjne, dary na działalność danego zboru oraz dary na cele kultu religijnego można składać na konto Diecezji Wschodniej:

42 1020 1156 0000 7402 0059 4259 

W opisie przelewu prosimy zaznaczyć rodzaj daru: 

  • dar na cele kultu religijnego 
  • dar na rzecz zboru (nazwa zboru) . Wpłacone na konto Diecezji zostaną przekazane zborowi- adresatowi darów. Prosimy o wpłaty tylko na rzecz zborów Diecezji Wschodniej, które nie posiadają własnego konta bankowego. 
  • dar na misję światową  (szkoła sobotnia)
  • dar na misję krajową .

Dziękujemy za dotychczas złożone dary i hojność, mimo trudności i ograniczeń .

Zdjęcie: biblia.info