Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Od czwartku 24 lutego nasza uwaga zwrócona jest na Ukrainę, gdzie rozpoczęła się wojna. Jak zawsze najbardziej pokrzywdzone są osoby cywilne. Łączymy się w bólu z narodem ukraińskim, zarówno mieszkającym w swojej ojczyźnie, jak i z obywatelami tego kraju mieszkającymi w Polsce. Główną grupą uchodźców będą zapewne kobiety i dzieci.  Nasz kraj stanowi pierwsze miejsce ucieczki dla tych, którzy chcą schronić się przez działaniami wojennymi.  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce chce pomóc uchodźcom, tym bardziej że wśród nich może być też duża grupa naszych współwyznawców, dla których Kościół w Polsce będzie pierwszym miejscem, do którego się zgłoszą. Zarząd Kościoła powołał specjalny komitet mający koordynować pomoc niesioną przez Kościół i jego lokalne jednostki.

Przyszedł czas na nasze konkretne działanie. W najbliższych dniach do ośrodka w Wiśle przyjedzie grupa matek z dziećmi, które w tym miejscu będą mogły spędzić czas wojny.

Uchodźcom z Ukrainy możemy pomagać na kilka sposobów:

·        Można przekazywać środki pieniężne, które będą przeznaczone na pomoc uchodźcom, wpłacając na jedno z trzech kont:

1.      konto Zarządu Kościoła
84 1240 1066 1111 0000 0005 9356 – dopiskiem „Ukraina” Środki zbierane na to konto będą przeznaczone na pomoc udzielaną przez zbory i wyznawców.

2.      konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
26 1240 1994 1111 0010 3045 8599
Środki wpływające na to konto będą przeznaczone na sfinansowanie pobytu uchodźców w ośrodkach ChSCh.

3.      konto ADRA Polska
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 lub wpłaty poprzez https://www.adra.pl/pomoc-ukrainie/.  Środki wpłacane na ADRĘ będą przeznaczone przede wszystkim na pomoc udzielaną na terenie Ukrainy.

Oczywiście nie wyklucza to lokalnych zbiórek prowadzonych przez zbory, przeznaczonych na sfinansowanie potrzeb związanych z goszczeniem uchodźców w prywatnych lokalach wyznawców danego zboru lub w pomieszczeniach zborowych.

·       Przyjęcie na pewien czas gości z Ukrainy pod własny dach

Osoby dysponujące większym domem lub mieszkaniem mogą udostępnić miejsce przybyszom. Prosimy o zgłaszanie takiej gotowości lokalnym pastorom, podając informację na temat ilości osób, które będzie można przyjąć, czasu, na jaki można udzielać pomocy, oraz ewentualnych potrzeb, w tym finansowych, związanych z goszczeniem u siebie uchodźców. Pastorów prosimy o przekazywanie informacji na temat miejsc noclegowych do swoich diecezji.

·       Przyjęcia na pewien czas gości z Ukrainy w pomieszczeniach zborowych

Zbory dysponujące większą przestrzenią mogą udostępnić miejsce przybyszom na podobnych zasadach jak powyżej. Doraźnie mogą być to miejsca noclegowe na materacach. Jeśli zbór potrzebowałby pomocy w zorganizowaniu materacy i pościeli, prosimy zgłosić się do zarządu diecezji, do której zbór należy. W przypadku udostępnienia pomieszczeń zborowych potrzebne będzie też wsparcie w postaci przynajmniej jednej osoby, która będzie pomocna dla przybyszów w różnych życiowych sprawach . Starszych zborów prosimy o przekazanie właściwych informacji do lokalnego pastora. A pastorów proszę o przekazanie wszystkich danych do swojej diecezji.

·       Organizowanie lokalnych zbiórek materialnych na terenie zborów i filii ChSCh, które będą gościć uchodźców

Najbardziej potrzebnymi artykułami będą: koce, śpiwory, materace, środki higieniczne i czystości (w tym dla kobiet i dzieci), książki dla dzieci (malowanki), artykuły do kolorowania, żywność o długim terminie przydatności (makarony, kasze, ryż, konserwy), woda, artykuły żywnościowe dla dzieci. 

Zbory, które nie będą gościć u siebie uciekinierów, prosimy o wpłacanie środków na konto Zarządu Kościoła lub – w porozumieniu z zainteresowanym zborem goszczącym osoby z Ukrainy – przekazanie zebranych artykułów do zboru.

 

·       Oferowanie zatrudnienia lub pomoc w znalezieniu pracy dla uchodźców z Ukrainy

Osoby, które mają taką możliwość, prosimy o przyjęcie do pracy uchodźców z Ukrainy, bądź pomoc w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy.

·       Zaoferowanie fachowej pomocy dla uchodźców

Szczególnie potrzebnymi rodzajami pomocy będą: pomoc medyczna (przede wszystkim lokalnie), pomoc prawna, pomoc psychologiczna. Profesjonalistów, którzy chcieliby udzielać pomocy (w tym online oraz telefonicznie) prosimy o zgłaszanie swojej gotowości pastorom, a pastorów o przekazywanie tych informacji do diecezji.

·       Gotowość do wsparcia duchowego

Możecie także pomóc poprzez słowa wsparcia i pocieszenia, wspólną modlitwę z uchodźcami oraz zainteresowanie ich losem. Słowa wsparcia i modlitwy są także potrzebne tym osobom, które mieszkają w Polsce, a na Ukrainie zostały ich rodziny i przyjaciele. Zachęta do udzielania wsparcia dotyczy nie tylko naszych współwyznawców, ale też wszystkich osób z Ukrainy w naszym otoczeniu: sąsiadów, współpracowników, osoby świadczące nam swoje usługi.

Zachęcamy zbory do zorganizowania spotkań modlitewnych (przede wszystkim online) w intencji pokoju na Ukrainie, zaprzestania działań wojennych oraz społeczeństwa Ukrainy.

Zwracamy się także do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o wstrzymanie się od uczestnictwa w internetowych dyskusjach na temat wojny w Ukrainie. Zamieńmy aktywność internetową na słowa modlitwy, a komentarze w sieci na realne słowa wsparcia dla osób z Ukrainy.

Wierzymy, że Bóg jest w stanie rozwiązać problem wojny na Ukrainie, a naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym.

„Niech rozjaśni Pan oblicze swoje na Wami
i niech obdarzy Was pokojem” (Lb 6,26).

 

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP